Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

torsdag22.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Diabetes

Ny arbetsmetod ska få experter att dra åt samma håll

Publicerad: 16 april 2008, 13:22

Arbetet med att ta fram nya nationella riktlinjer för diabetesvården är i full gång och ska vara färdigt nästa år. En helt ny metod prövas för att nå konsensus i frågor där evidensläget är osäkert.


Den senaste versionen av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetesvård publicerades 1999. Sedan dess har kunskapsutvecklingen varit omfattande på området, och därför granskas nu det medicinska faktaunderlaget för omkring 200 kombinationer av tillstånd och åtgärder vid diabetessjukdom av Socialstyrelsens experter, med målet att nya behandlingsriktlinjer ska vara färdigställda 2009, se även Dagens Medicin nr 46/07.

Faktainsamlingen väntas slutföras i vår och prioriteringsarbetet inleds till hösten.

Vill bidra till uppstramning
I framtagandet av det medicinska faktaunderlaget kommer en ny metod att tillämpas för att nå enighet mellan experterna i frågor där evidensläget är oklart.

- I sådana här lägen landar ofta SBU i att de inte kan yttra sig på grund av bristande evidens. Men i Socialstyrelsens riktlinjer är det inte tillfredsställande att lämna vårdgivarna utan vägledning. I tidigare riktlinjer har dock hanteringen av dessa situationer inte varit särskilt uppstramad och ofta har ställningstaganden arbetats fram på ett ganska informellt sätt, säger Mats Eliasson, docent och överläkare vid Sunderby sjukhus och knuten till Socialstyrelsen som konsult med uppdrag att utveckla den vetenskapliga processen kring riktlinjerna.

Efter att ha granskat den vetenskapliga litteraturen om olika modeller för formaliserat konsensusarbete fastnade han för den så kallade Delfi-processen, som använts i internationellt riktlinjearbete såväl inom som utanför medicinen.

I korthet går modellen ut på att en grupp experter fördjupar sig i problemområden där evidensläget är oklart, och sedan föreslår en eller flera slutsatser, postulat. En ny expertpanel, med bredare kompetens, konfronteras sedan med dessa och värderar dem i ett anonymt röstningsförfarande, antingen vid en gruppträff eller via internet. De röstande har också möjlighet att lägga till egna infallsvinklar. Konsensus anses uppnådd om ett förutbestämt procenttal, exempelvis 75 procent, av bedömarna håller med om en slutsats. Om man inte nått enighet kan processen upprepas med reviderade postulat efter att panelens kommentarer har sammanställts.

- I de flesta fall tror jag att det går att mejsla fram en gemensam syn, men är bilden för splittrad även efter två varv får man acceptera att det inte går att uppnå konsensus och stanna där, säger Mats Eliasson.

Akupunktur sannolik tvistefråga
I arbetet med diabetesriktlinjerna kommer panelen att bestå av författarna till faktaunderlaget och cirka 60 slumpmässigt utvalda personer som är medlemmar i Svensk förening för diabetologi, Svensk internmedicinsk förening eller Svensk förening för sjuksköterskor i diabetesvård.

En tvistefråga som sannolikt kommer att bedömas enligt Delfimodellen är akupunktur som smärt-
behandling vid diabetesneuropati.

- Detta är en metod med stor användning, men där det bara finns en randomiserad studie som visat på effekt. Den är dessutom dåligt utförd. Ett annat område som lär bli föremål för denna typ av bedömning är 24-timmars blodtrycksmätning hos diabetiker, en metod där studier till stor del saknas, säger Mats Eliasson.

En annan nyhet i prioriteringsarbetet är att det så kallade Grade-systemet, som också SBU anammat, kommer att användas för att beskriva den evidensstyrka som föreligger för olika interventioner. Metoden tar i större grad hänsyn till patientnära utfallsvariabler som sjuklighet och död jämfört med de metoder som använts tidigare, se Dagens Medicin nr 46/07.

Så arbetar expertisen

Tidsplan för Socialstyrelsens nya diabetesriktlinjer:

1 Fakta­insamlings­arbete slutförs våren 2008.

2 Prioriterings­arbete inleds hösten 2008.

3 Preliminär remissversion färdig våren 2009.

4 Slutlig version klar hösten 2009.

Källa: Tony Holm, Socialstyrelsen.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev