Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Diabetes

Ny ledtråd om diabetikers livsvillkor och tidig död

Publicerad: 28 juni 2016, 14:28

Sociala och ekonomiska faktorer verkar spela en central roll för diabetikers risk att dö i förtid. Sambandet är bland annat tydligt vid hjärt-kärlsjukdomar, enligt ny svensk forskning i Jama Internal Medicine.


– Våra resultat visar att patienter med låg socioekonomisk status kan behöva behandlas och följas upp mer intensivt. Det bör svensk sjukvård ha i åtanke, säger Araz Rawshani, läkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och studiens försteförfattare.

Tillsammans med kollegor har han undersökt hur sociala och ekonomiska faktorer påverkar diabetikers risk att dö i olika sjukdomar. Studien innefattade 217 364 svenskar med typ 2-diabetes.

Enligt resultaten kopplas låg socioekonomisk status till en nästan dubblerad risk att dö i förtid, oavsett orsak. Även risken att dö i hjärt-kärlsjukdomar eller diabetes var dubblerad medan den var något lägre för cancer.

Forskarna fann att vissa faktorer kan vara mer avgörande än andra, exempelvis ekonomi. Risken för att dö i förtid var 71 procent högre bland studiedeltagare som tjänade minst, jämfört med de som tjänade mest.

Enligt resultaten hade personer med utomeuropeiskt ursprung en klart lägre risk att dö i förtid jämfört med inhemska svenskar. Dödstalet var även lägre för deltagare som hade en universitetsutbildning jämfört med individer som enbart gått ut grundskolan.

Araz Rawshani säger sig vara något förvånad över studiens resultat. Han förväntade sig inte se någon skillnad i dödstal mellan personer av olika socioekonomisk status i ett land som Sverige med jämlik tillgång till sjukvård. Han nämner att de justerat resultaten för en rad riskfaktorer som påverkar hälsan, exempelvis högt blodtryck och kolesterol.

– Det tyder på att socioekonomiska faktorer är en stark riskfaktor för död. Fler läkare borde därför fråga sina patienter om sociala och ekonomiska förhållanden och väga in det i den samlade bedömningen.

Han efterlyser också tydligare direktiv i olika behandlingsriktlinjer för att på så sätt minska socioekonomiska skillnader.

De svenska forskarna har samlat in data från 2003 till 2012, och deltagarna följdes i snitt 5,8 år. Forskarna saknade dock information om alkoholkonsumtion och hade begränsad information om deltagarnas rökvanor.

Eftersom det är en observationsstudie går det inte att fastslå några orsakssamband utifrån resultaten.

Läs mer i abstract:

Araz Rawshami med flera. Association between socioeconomic status and mortality, cardiovascular disease and cancer in patients with type 2 diabetes. Jama Internal Medicine, publicerad online den 27 juni 2016. Doi: 10.1001/jamainternmed.2016.2940

Maria Gustavsson

Reporter

maria.gustavsson@dagensmedicin.se

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News