Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Diabetes

Ny metod kan upptäcka nervskador i ögat vid diabetes

Publicerad: 23 februari 2018, 15:29

Med en enkel undersökning av hornhinnan kan forskare konstatera nervskador hos personer med diabetes. Metoden har testats på svenska patienter med bra resultat.


Med hjälp av en utrustning som kan liknas vid ett mikroskop kan hornhinnan skannas av och nervskador i ögat registreras. Undersökningen tar bara några minuter och innebär inget obehag för patienterna.
– Tekniken är revolutionerande i och med att den kan ge snabbt svar på om det finns defekta nerver redan i ett tidigt skede. Skadorna syns på bilden långt innan de märks av patienten, säger Olov Rolandsson, professor vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, enheten för allmänmedicin vid Umeå universitet, och en av dem som utvärderat metoden i ett forskningsprojekt.

Skador i perifera nerver till följd av höga blodsockernivåer är en vanlig komplikation som drabbar omkring hälften av patienterna med diabetes. Nervskadorna påverkar bland annat fötterna och ger upphov till sår och smärta. De små nerverna finns i huden men även i hornhinnan och eftersom hornhinnan är genomskinlig är det ett bra ställe att studera nervskadorna på.

Olov Rolandsson berättar att en metod som används för diagnos av nervskador på specialkliniker är att mäta ledningshastigheten i benen. Detta görs genom att sticka patienten med tunna nålar vilket kan upplevas som obehagligt. På vårdcentraler används andra metoder som inte är obehagliga men som inte är helt tillförlitliga.
– Vår studie har även inneburit en metodutveckling. Man har tidigare kunnat studera nervtäthet i hornhinnan men då har man räknat nerver manuellt vilket kan ta flera veckor och inget som är görbart i klinisk verksamhet, säger Olov Rolandsson.

Den nya metoden har nu testats på 82 personer vid sjukhuset i Skellefteå varav hälften hade typ 2-diabetes. I studien, som publicerats i tidskriften Investigative ophtamology & visual science, konstaterade forskarna att en undersökning med mikroskopet kunde identifiera nervskador. Man såg också att nervtätheten var lägre hos personer som hade typ 2-diabetes jämfört med de i kontrollgruppen.
– Det finns ingen botande behandling mot nervskadorna i dag men det är ändå värdefullt att tidigt kunna upptäcka förändringarna. Vi vet att om man håller blodsockernivåerna under kontroll så kan progressen bli långsammare så att man slipper få sår och ha smärta. Det kan bli en extra morot för att ha koll på sina värden och sköta om sina fötter. I en tidigare studie har vi visat att håller man blodsockret på en bra nivå så kan man slippa en försämring av nervfunktionen över en tioårsperiod, säger Olov Rolandsson.

Han berättar att det pågår internationellt arbete med att ta fram standardiserade gränsvärden för hur många färre nerver man ska ha för att det ska kallas en nervskada vid diabetes.
– Eftersom alla diabetespatienter ändå ska passera en ögonmottagning så borde det vara relativt enkelt att föra in undersökningen som rutin, framför allt vid landets universitetssjukhus där utrustningen finns redan nu.

Läs abstract till studien:
Neil S Lagali med flera, Reduced Corneal Nerve Fiber Density in Type 2 Diabetes by Wide-Area Mosaic Analysis, Investigative ophtalmology & visual science, publicerad online 23 februari 2018. Doi: 10.1167/iovs.17-22257.

Petra Hedbom

Teamledare

petra.hedbom@dagensmedicin.se

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News