Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Diabetes

Nya diabetesriktlinjer i primärvårdens vardag

Publicerad: 25 februari 2011, 08:57


Ämnen i artikeln:

Evidensbaserad vårdPrimärvård

Seminarium 6 oktober 2010

Diabetespatienterna är primärvårdens största kroniska patientgrupp. Området har de senaste åren genomgått en omfattande granskning av flera olika myndigheter vilket under våren utmynnat i en rad nya riktlinjer, rekommendationer och beslut. Samtidigt har flera nya diabetesläkemedel lanserats

Dagens Medicin bjuder in till en aktuell temadag om diabetesbehandling i primärvården.

■ Hur ska de nya riktlinjerna och råden omsättas i praktisk vardag i primärvården?
   ■ Vilka konflikter uppstår mellan patientens behov och kraven på prioriteringar och hälsoekonomiska avvägningar?
   ■ Vilka råd ger vi patienterna när det gäller prevention, och har det betydelse hur vi ger råd?

Seminariet har ägt rum.

Praktisk information:

Datum: Onsdagen den 6 oktober 2010, kl 10.00-16.00. Registrering från 9.30
Plats: Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm.
Kostnad: 895 kronor + moms för prenumeranter på Dagens Medicin.
Ordinarie pris: 1 295 kronor + moms.
Kontakt: Maja Florin, 08-566 241 06 eller e-post
 Utställarinformation: Annika Östholm, 08-566 241 13 eller e-post

Program:

9.30 Registrering och frukost.

10.00 Socialstyrelsens nya riktlinjer – råd och dåd för primärvården
Socialstyrelsens uppdaterade riktlinjer för behandling av diabetes är ett dokument som omfattar över 120 sidor. Här presenteras de viktigaste nyheterna för primärvården.
Talare: Christian Berne, professor, Akademiska sjukhuset i Uppsala och medicinskt sakkunnig i projektledningsgruppen för Socialstyrelsens diabetesriktlinjer 2010.

10.40 Läkemedelsbehandling av typ 2- diabetes – praktiska nyheter de nya rekommendationerna.
Vilken plats ska nya och gamla läkemedel ha i behandlingen av typ 2-diabetes? Läkemedelsverkets nya rekommendationer innehåller flera nyheter av praktisk betydelse för val av läkemedelsbehandling av diabetes i primärvården.
Talare: Carl Johan Östgren, distriktsläkare, vårdcentralen i Ödeshög, docent vid Linköpings universitet.

11.15 Paneldiskussion: Prioriteringar och hälsoekonomiska bedömningar i behandlingen av diabetes. Hur ska vi tänka i primärvården?
Medverkande: Mats Eliasson, överläkare, docent, Sunderby sjukhus, ansvarig för prioriteringsarbetet i Socialstyrelsens nya riktlinjer, Mikael Moutakis, hälsoekonom, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, Åke Sjöholm, överläkare, professor i experimentell endokrinologi, Södersjukhuset och Carl Johan Östgren, distriktsläkare och docent, vårdcentralen i Ödeshög.

12.00 Lunch

13.00 Kunskapsstyrning i det fria vårdvalet – diabetesriktlinjerna som exempel.
Med vilka medel kan sjukvårdshuvudmännen styra att vårdcentraler och  andra mottagningar i det fria vårdvalet ger evidensbaserad vård? Västra  Götalandsregionen arbetar just nu med ett projekt för att förankra de  nya nationella diabetesriktlinjerna.
Talare: Daniel Pollack, medicinskt sakkunnig, VG Primärvård.

13.30 Prevention av kardiovaskulär sjukdom hos diabetiker – vilken betydelse har allmänläkarens attityd och konsultation?
Varför är efterlevnaden så låg hos allmänläkarna när det gäller att följa riktlinjer i behandling av riskfaktorer för hjärtsjukdom hos patienter med typ 2-diabetes. Här beskriver Eva Fhärm fem ”dilemman” som hon har identifierat i sin avhandling.
Talare: Eva Fhärm, allmänläkare, med dr i allmänmedicin, Umeå universitet.

14.00 Hur fungerar riktlinjer och rekommendationer som stöd i mitt möte med patienterna?
Johan Friberg, allmänläkare, beskriver utifrån några konkreta exempel hur riktlinjer och rekommendationer fungerar i vardagen, i mötet med den diabetessjuka patienten.
Talare: Johan Friberg, specialist i allmänmedicin, Curera Hornstull i Stockholm.

14.30 Kaffe

15.00 Individualiserad behandling för våra diabetespatienter – vad betyder det i praktisk vardag i primärvården?
Att uppnå strikta målvärden för blodsocker och blodtryck har  tidigare ansetts vara prioritet ett i behandlingen av diabetespatienter.  Nya studier ger stöd för att behandlingen blir bäst när målen sätts  individuellt för varje patients förutsättningar. Men hur ska detta  omsättas i klinisk praktik?
Talare: Peter Nilsson, specialist i allmänmedicin, professor i  klinisk kardiovaskulär forskning, institutionen för kliniska  vetenskaper, Lunds universitet, Skånes universitetssjukhus, Malmö.

15.30 Paneldiskussion: Primärvårdens utmaningar i behandlingen av patienter med diabetes.
En panel diskuterar framtidens utmaningar i behandlingen av primärvårdens diabetespatienter. Vilka krav ska ställas på förändrad livsstil i förhållande till läkemedelsbehandling? Vad svarar vi patienterna om deras frågor om kost? Hur stora förändringar innebär de nya riktlinjerna? Hur ska vi hantera de nya diabetesläkemedlen?
Panel: Tomas Fritz, allmänläkare, Sickla Hälsocenter, Marcus Lind, diabetolog, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Peter Nilsson, Skånes universitetssjukhus, Malmö, Mona Andersson, ordförande, Svensk förening för sjuksköterskor i diabetesvård och diabetessjuksköterska, Solljungahälsan i Örkelljunga.

16.30 Seminariet avslutas

Partners:

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev