Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Diabetes

Nya genetiska ledtrådar om PCSK9-hämmares effekt

Publicerad: 8 december 2016, 13:08

Personer med vissa varianter av PCSK9 hade betydligt lägre nivå av LDL-kolesterol.

Foto: Thinkstock

Att ha genvarianter med en liknande effekt som kolesterolsänkande PCSK9-hämmare kan sänka risken för hjärt-kärlsjukdom men öka risken för diabetes, enligt en ny studie i New England Journal of Medicine.

Ämnen i artikeln:

HjärtinfarktDiabetes typ 2Diabetes typ 1Kolesterol

Maria Gustavsson

maria.gustavsson@dagensmedicin.se


PCSK9-hämmare är en ny läkemedelsgrupp som minskar mängden LDL-kolesterol i plasman genom att levercellerna ökar sitt kolesterolupptag. Preparaten är omdiskuterade och utvecklas av flera företag för tillfället. Tidigare studier antyder att behandlingen minskar risken för hjärtsjukdom – och den bilden får alltså nytt stöd i form av fynd från en stor genanalys.

Ett internationellt forskarlag har undersökt särskilda varianter av genen PCSK9 som ger mindre LDL-kolesterol, vilket därmed påminner om PCSK9-hämmarnas funktion. Hur mycket kolesterolnivån minskade jämfördes med varianter för en annan gen, HMGCR, som sänker LDL-kolesterol på samma sätt som statiner gör.

Forskarna tog del av data för nästan 113 000 personer, varav en stor del drabbats av hjärt-kärlsjukdom och vissa hade även diabetes. Forskarna ville veta om personer som bar gynnsamma genvarianter hade lägre risk för hjärt-kärlsjukdom.

Det primära utfallsmåttet var en kombination av död i hjärtinfarkt eller annan kranskärlssjukdom, medan sekundära utfallsmått bland annat berörde fall av kranskärlssjukdom.

Personer med vissa varianter av PCSK9 hade betydligt lägre nivå av LDL-kolesterol, och deras risk att dö i hjärtinfarkt eller annan kranskärlssjukdom minskade med 18,9 procent. Motsvarande siffra var nästintill densamma för personer med vissa varianter för HMGCR, 19,1 procent.

Enligt forskarna var effekten även dos-responsberoende, det vill säga att deltagare med fler gynnsamma varianter hade kraftigare minskning av LDL-kolesterol och hjärt-kärlsjukdom.

Att bära på dessa genvarianter av PCSK9 kopplades också till en högre risk för nyinsjuknande i diabetes, men det gällde enbart för deltagare vars fastande blodsockernivå var försämrat.

Forskarna föreslår att PCSK9-hämmare är likvärdiga statiner gällande att förebygga hjärt-kärlsjukdom. En svaghet med studien är att genvarianterna för PCSK9 troligtvis sänker kolesterolnivån på ett något kraftfullare sätt än vad som kan uppnås med läkemedel, skriver de.

Deltagarna var i snitt 60 år gamla och kom från 14 prospektiva studier eller fall-kontrollstudier. Deras LDL-kolesterolvärde låg i genomsnitt på 3,36 mmol/liter.

För närvarande utvärderas PCSK9-hämmare i fyra större studier som kommer att ge mer robust data om klinisk effekt.

Läs mer i abstract:

Brian A Ference med flera. Variation in PCSK9 and HMGCR and risk of cardiovascular disease and diabetes. The New England Journal of Medicine, publicerad online den 30 november 2016. Doi: 10.1056/NEJMoa1604304

Relaterat material

Dyr kolesterolsänkare får begränsad subvention

PSCK9-hämmare alternativ när patienter inte tål statiner

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev