Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Diabetes

Nya glukoshämmare tar plats

Publicerad: 18 oktober 2017, 06:30

Lättare att individanpassa behandling vid diabetes typ-2 med nya rekommendationer.

Foto: Thinkstock

Mer användarvänliga och patientanpassade, så beskrivs Läkemedelsverkets nya behandlingsrekommendationer vid typ 2-diabetes.


Ämnen i artikeln:

Diabetes typ 2

Hänsyn till patientens ålder, vikt, och annan sjuklighet är centrala i rekommendationerna som presenteras i dag, onsdag.

En av de största nyheterna är att arbetet med dem har skett i nära samarbete med Socialstyrelsen och är tänkta att fungera som ett komplement till deras nationella riktlinjer för diabetesvård.

– Vi har fått många synpunkter från professionen att det varit svårt att följa de tidigare rekommendationerna och riktlinjerna. Nu är tanken att de ska vara mer användarvänliga och mer lättöverskådliga, säger Claes-Göran Östenson, professor vid Karolinska institutet och ordförande i Nationella diabetesrådet hos SKL.

Han har varit delaktig i arbetet både med Läkemedelsverkets rekommendationer och Socialstyrelsens riktlinjer som kom i våras. Precis som i tidigare rekommendationer tas livsstilsförändringar upp som en central åtgärd och trotjänaren metformin är rekommenderat förstahandspreparat.

På läkemedelsfronten är de nya glukossänkande SGLT-2-hämmare för patienter med manifesterad hjärt- kärlsjukdom en av få nyheter. Detta sedan preparat som empagliflozon och kanagliflozin har visat sig minska risken för kardiovaskulära komplikationer hos patienter med ökad risk för hjärt- kärlsjukdom.

Ett större avsnitt ägnas också åt patienter med typ 2-diabetes och nedsatt njurfunktion, med en tabell för rekommenderade doser av läkemedlen kopplat till glomerulär filtrationshastighet, GFR.

Riktlinjer och rekommendationer har alltså närmat sig varandra och är tänkta att användas tillsammans. Men Claes-Göran Östenson tycker inte att de ska slås ihop till en och samma.
– Socialstyrelsens riktlinjer tar upp flera andra behandlingar som inte rör läkemedel. Till skillnad från Läkemedelsverkets rekommendationer tar de också med en hälsoekonomisk aspekt, säger han.

Relaterat material

Variationer i fasteglukos kan vara varningstecken

SGLT2-hämmare effektivt vid typ 1-diabetes

Ingen ökad hjärt-kärlrisk med pioglitazon

Ämnen i artikeln:

Diabetes typ 2

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev