Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Diabetes

Nytt diabetesläkemedel gav bättre effekt på lång sikt

Publicerad: 20 oktober 2009, 11:34

Ett nytt diabetesläkemedel gav samma blodsockerkontroll men större viktnedgång och färre episoder av lågt blodsocker efter två år än det etablerade läkemedlet glimepirid, visar en ny svensk studie.


Det är Anders Frid, överläkare vid Öresund diabetesteam i Lund, som tillsammans med kollegor jämfört effekten av det etablerade sulfonureidläkemedlet glimepirid med det nya liraglutid.

Liraglutid tillhör en ny läkemedelsklass mot typ 2-diabetes, inkretiner, som verkar genom att hämma effekterna av det kroppsegna hormonet GLP-1.

Studien är en tvåårsuppföljning av 780 patienter som från början hade ett HbA1c-värde, ett mått på långtidsblodsocker, på i snitt 8,2 procent.

Studiedeltagarna lottades till fem möjliga behandlingsgrupper, där samtliga fick behandling med metformin. Medan en grupp av patienterna endast fick denna behandling lottades de övriga till att därutöver även få antingen liraglutid i någon av tre olika doser, eller 4 milligram glimepirid dagligen.

Efter två års behandling hade blodsockerkontrollen förbättrats i samma utsträckning hos de patienter som fick de två lägsta doserna av liraglutid och hos dem som fick glimepirid.

Däremot hade en större andel av patienterna som fick den högsta dosen liraglutid nått målvärdet på ett HbA1c under 7 procent jämfört med dem som fick glimepirid.

Det visade sig även att patienterna i liraglutidgrupperna drabbades av betydligt färre episoder av lågt blodsocker än patienterna i glimepiridgruppen, i snitt 0,15 jämfört med 1,6 episoder per år per patient.

Forskarna noterade även en signifikant viktminskning på mellan två och tre kilo bland dem som fått liraglutid, oavsett vilken dos de fått. Patienterna som fick glimepirid hade i stället gått upp i snitt 0,7 kilo. Även midjeomfånget minskade bland dem som fått det nya läkemedlet medan det ökade bland dem som fick det gamla.

Resultaten presenterades på den europeiska diabeteskongressen EASD i Wien i slutet av september.

Liraglutid, som säljs under namnet Victoza, godkändes för användning inom EU i somras.

Läs abstract till studien:

Presenterad på EASD den 30 september

Relaterat material

Nytt läkemedel gav god kontroll av blodsocker

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev