Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

onsdag19.05.2021

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Diabetes

Nytt stöd för blodtrycksmål vid typ 2-diabetes

Publicerad: 11 februari 2015, 08:59

Sänkning av blodtrycket hos patienter med typ 2-diabetes kan förlänga livet och förebygga komplikationer. Men effekterna var främst tydliga hos dem med högt utgångsvärde på blodtrycket. Enligt en ny sammanställning i tidskriften Jama.


Det har varit en delvis kontroversiell fråga vilka blodtrycksmål som ska gälla hos patienter med typ 2-diabetes.

Nu har forskare i Australien och Storbritannien slagit samman data från 40 läkemedelsprövningar med sammanlagt runt 100 000 deltagare.

Deras slutsats är att varje minskning av det systoliska blodtrycket med 10 mm Hg var kopplat till minskad risk att dö i förtid med 13 procent. Även risken för hjärt-kärlsjukdom och andra komplikationer minskade.

Effekterna var framför allt tydliga i studier som inkluderat patienter med högre medelvärde på det systoliska blodtrycket än 140 mm Hg, jämfört med när snittvärdet var under 140 mm Hg.

Det här gällde dock inte utfallsmåtten stroke, albumin i urinen och näthinnekomplikationer, där riskminskningarna var mer likartade oavsett utgångsvärde på blodtrycket.

Resultatet stödjer i stort nuvarande svenska rekommendationer från Läkemedelsverket om blodtrycksbehandling vid diabetes, där målblodtrycket under 140/85 mm Hg gäller för de flesta patienter.

– Författarna trycker dock mera på att ytterligare blodtrycksreduktion kan förebygga stroke, albuminuri och retinopati. Detta kan vara relevant för yngre patienter som haft diabetes relativt kort tid samt vid ökad strokerisk, till exempel hos personer från Kina och Japan eller de som haft stroke i familjen, säger Peter Nilsson, professor vid Lunds universitet och en av experterna bakom de svenska rekommendationerna.

Han fortsätter:

– Resultaten understryker återigen vikten av att ha en individualiserad blodtrycksbehandling där faktorer som tolerans för läkemedel, ålder, anamnes och samsjuklighet kan påverka behandlingsstrategin.

Läs abstract till studien:

Connor Emdin med flera. Blood Pressure Lowering in Type 2 Diabetes. A Systematic Review and Meta-analysis. Jama 2015; 313: 603–615. DOI: 10.1001/jama.2014.18574

Carl-Magnus Hake

Reporter

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev