Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Diabetes

Nyttan med statiner är större än diabetesrisken anser forskare

Publicerad: 13 augusti 2012, 12:50

Mikael Röhr

Läkemedlet rosuvastatin förhindrade fler hjärt-kärlhändelser än det skapade diabetesfall hos personer med hög risk för diabetes, visar en ny analys av Jupiter-studien i tidskriften Lancet.


Ämnen i artikeln:

Läkemedel

När resultaten från den omdiskuterade Jupiter-studien publicerades i novemer 2008 var det första gången som en placebokontrollerad studie visade att ett statinläkemedel gav en ökad risk att insjukna i typ 2-diabetes. Fyndet, som bekräftats i flera andra undersökningar, satte fart på debatten om fördelar och nackdelar med statiner.

Men en ny analys av Jupiter-studien pekar nu på att nyttan med behandlingen överväger – även hos patienter som har förhöjd risk att utveckla diabetes.

Forskaren Paul Ridker och hans kollegor vid Brigham och Women’s Hospital i Boston, USA, delade in de totalt 17 603 deltagarna i två grupper: de med minst en riskfaktor för att insjukna i diabetes, som svår fetma och förhöjt långsiktigt blodsocker, och de utan sådana riskfaktorer.

Bland de 11 508 deltagarna som hade minst en riskfaktor medförde behandling med rosuvastatin att 134 hjärt-kärlrelaterade dödsfall eller händelser undveks, till priset av 54 nya fall av diabetes.

Som hjärt-kärlrelaterad händelse räknades bland annat hjärtinfarkt, stroke och sjukhusinläggning på grund av instabil angina.

I gruppen utan riskfaktorer för diabetes medförde behandlingen att 86 hjärt-kärlrelaterade dödsfall eller händelser undveks utan att någon insjuknande i diabetes.

Paul Ridker och hans kollegor hoppas att de nya resultaten ska ge lugnande besked till patienter som behandlas med statiner.

Vidare anser de att särskilda blodsockerkontroller av patienter som börjar behandling med statiner kanske bara ska göras bland dem som har någon av de aktuella riskfaktorerna för diabetes.

Samtidigt påpekar forskarna några svagheter i studien, som att den bara inkluderade individer med förhöjda nivåer av inflammationsmarkören högkänsligt CRP samt att uppföljningstiden bara var två år i median.

Jupiter-studien har finansierats av läkemedelsföretaget Astra Zeneca som marknadsför rosuvastatin (Crestor).

Läs abstract till studien:

Paul Ridker med flera. Cardiovascular benefits and diabetes risks of statin therapy in primary prevention: an analysis from the JUPITER trial. Lancet 2012; 380: 565–571. doi: 10.1016/S0140-6736(12)61190-8

Relaterat material

Crestor minskade hjärtsjuklighet hos personer med normala blodfetter

Rekordmånga diabetiker får blodfettsänkande läkemedel

Minskad kärlinflammation kan förklara statineffekt

Crestor får bredare indikation

Carl-Magnus Hake

Reporter

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se

Ämnen i artikeln:

Läkemedel

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev