Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

onsdag12.05.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Diabetes

Oklara besked om acetylsalicylsyra vid diabetes

Publicerad: 10 november 2008, 16:09

AHA 2008: Låga doser av acetylsalicylsyra till patienter med typ 2-diabetes skyddar inte mot nyinsjuknande i aterosklerosrelaterad sjukdom, såvida inte patienterna är över 65 år. Det visar en ny japansk studie.


Att diabetespatienter löper större risk att drabbas av kardiovaskulära sjukdomar har länge varit känt. Bland annat The American Diabetes Association rekommenderar att diabetespatienter tar acetylsalicylsyra, ASA, i primärpreventivt syfte för att skydda mot kardiovaskulära sjukdomar.

Huruvida ASA verkligen har någon skyddseffekt har dock varit oklart. Det är bakgrunden till en ny studie som gjorts av Hisao Ogawa och hans kollegor vid universitetet i Kumamoto, Japan.

Forskarna studerade 2 539 patienter med typ 2-diabetes, utan tidigare historik av någon arterosklerotisk sjukdom. Av dessa behandlades ungefär hälften med 81–100 mg ASA per dag och hälften fick placebo. Uppdelningen var randomiserad.

Efter cirka 4,5 års uppföljning hade 68 individer i gruppen som hade fått ASA och 86 individer i kontrollgruppen drabbats av någon dödlig eller icke-dödlig arterosklerotisk händelse, som hjärtinfarkt eller stroke. Skillnaden mellan grupperna var dock inte signifikant.

Däremot var förekomsten av dödlig kranskärlssjukdom och dödlig stroke signifikant lägre bland de patienter som hade fått en daglig dos ASA. Forskarna fann även en signifikant minskning med 32 procent av arterosklerotiska händelser bland patienter över 65 år som hade fått ASA.

Samtidigt påpekar de att förekomsten av kardiovaskulära sjukdomar relativt sett är låg i Japan. Därför är resultaten kanske inte helt överförbara till andra delar av världen. Studien är publicerad på tidskriften JAMAs hemsida och presenterades på American Heart Associations årliga möte i New Orleans, USA.

Enligt svenska rekommendationer och riktlinjer ska diabetespatienter som i övrigt är hjärt-kärlfriska inte behandlas med ASA.     Jama, publicerad online 9 november

Andrea Björkman

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev