Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Diabetes

Ökning av diabetes typ 2 i Malmö

Publicerad: 29 september 2021, 09:09

Oroande ökning av diabetes bland unga i Malmö, enligt en registerstudie som presenteras på diabeteskongressen EASD.

Foto: Getty Images/Norekefoto

Förekomsten av typ 2-diabetes dubblerades i Malmö mellan 2011 och 2018, främst drivet av en stor ökning bland yngre. Det visar en studie som presenteras på den pågående diabeteskongressen EASD.

Ämnen i artikeln:

Diabetes typ 2Region SkåneEASD

SN


Forskarna bakom studien noterar också ögonkomplikationer hos en tredjedel av diabetespatienterna på stadens vårdcentraler. 

Läs även: Örebro satsar gränslöst för bättre blodsocker 

Syftet med studien var att undersöka förekomsten av diabetes i Malmö mellan 2011 och 2018, och hur väl vissa behandlingsmål relaterade till sjukdomen uppnås.

Data om förekomst hämtades från regionens diagnosregister och data om behandlingsmål från det nationella diabetesregistret. För att inkluderas i studien måste personen antingen bo i Malmö eller använda primärvård i staden.

Resultaten visar att förekomsten av typ 2-diabetes har fördubblats i Malmö under de studerade åren, från 2,52 procent 2011 till 4,33 procent 2018. Under samma period minskade förekomsten av typ 1-diabetes något, från 0,68 till 0,61 procent.

– Det är så klart inte är bra med en sådan ökning. Men jämfört med uppskattningen att drygt fyra procent av den svenska befolkningen har diabetes är förekomsten inte så avvikande. Vi håller fortfarande på att analysera det här, men kan se att förekomsten inte är jämnt fördelad över staden, säger Magdalena Annersten Gershater, universitetslektor vid institutionen för vårdvetenskap vid Malmö universitet, som har lett studien.

Ökningen av typ 2-diabetes var störst i de yngre åldersgrupperna. I åldersgruppen 0-29 år var förekomsten sju gånger så hög 2018 som 2011. I åldersgruppen 30-39 år hade det ökat 5,5 gånger och i åldersgruppen 40-49 år fyra gånger.

– Det är bekymmersamt och kommer att ge konsekvenser för vården längre fram. Det är viktigt att hitta åtgärder för att förhindra eller senarelägga diabetesdebuten, säger Magdalena Annersten Gershater. 

Vad ökningen beror på kan forskarna inte säga, men konstaterar att preventiva åtgärder måste rikta in sig på den yngre befolkningen. 

Studien visar också att 42 procent av de diabetespatienter som uppsökte vårdcentral i Malmö under 2019 nådde inte målvärdet för långtidsblodsocker, Hba1c, på mindre än 52 mmol/mol. 

– Vi vet inte vilken patientgrupp det är som inte når målen. Är patienter underbehandlade eller handlar det om grupper där man har satt andra individuella mål av giltiga skäl? Det behöver vi också titta närmare på, säger Magdalena Annersten Gershater.

Enligt registret hade 21 procent av patienterna inte fått sina fötter bedömda av sjukvårdspersonal under det senaste året och hela 17 procent var registrerade som aktiva rökare. 

20 procent av patienterna hade albumin i urinen och 36 procent hade retinopati, förändringar i näthinnans blodkärl. Magdalena Annersten Gershater vill inte kommentera de behandlingsrelaterade resultaten, men i abstract konstaterar forskarna att diabetesbehandlingen måste förbättras för att undvika ett ökande antal unga patienter med mikrovaskulära komplikationer.

Studien har gjorts inom ett initiativ startat av företaget Novo Nordisk, kallat Cities Changing Diabetes, där Malmö stad, Region Skåne och Malmö universitet ingår.

– Nu vet vi hur situationen ser ut i Malmö, vilket vi inte gjorde tidigare, och kan jämföra eventuella åtgärder med det. Regionen och kommunen, som står för folkhälsoarbete och hemsjukvård, behöver känna till omfattningen av diabetes så att de kan planera sina verksamheter utifrån det, säger Magdalena Annersten Gershater.

Läs mer i abstract:

M. Annersten Gershater med flera. Diabetes prevalence is rising among young residents in Malmö, Sweden. 

Följ vår rapportering från EASD 2021 här, där du också hittar vår bevakning av tidigare EASD-möten. 

Kommentarer

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här! 

Kommentarer publiceras efter granskning. 

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev