Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Diabetes

Omtalad kolesterolsänkare extra bra vid diabetes

Publicerad: 15 september 2017, 12:15

Bild 1/2  

Foto: Petra Hedbom

Patienter med diabetes och ateroskleros får en bättre absolut riskminskning av kardiovaskulära händelser efter behandling med evolokumab, jämfört med patienter utan diabetes.


Ämnen i artikeln:

RepathaLäkemedelDiabetes typ 1Diabetes typ 2EASD

Resultaten kommer från en ny analys av studien Fourier. Studiens försteförfattare Marc Sabatine, professor vid Harvard Medical School, var positiv efter presentationen på fredagsmorgonen.

– Jag tror att evolokumab kommer få större klinisk betydelse med tanke på effekten vi ser på LDL-kolesterol och den minskade risken för hjärt-kärlsjukdom. Och framför allt kommer behandlingen vara betydelsefull för patienter med diabetes, säger han till Dagens Medicin.

Fourier berör det lipidsänkande läkemedlet Repatha (evolokumab). Tidigare i år kom resultat som visade att behandlingen minskar risken för allvarlig hjärt-kärlsjukdom hos patienter med etablerad ateroskleros och som redan stod på statiner.

Och nu visar alltså fynd att tilläggsterapin är extra bra för patienter som även har diabetes. I samband med presentationen publicerades resultaten i tidskriften Lancet Diabetes & Endocrinology.

Analysen berör 11 000 patienter med diabetes som jämfördes med 16 000 patienter utan sjukdomen. Deltagarna lottades till injektioner med evolokumab eller placebo. Uppföljningen pågick i cirka två år i snitt.

Det primära effektmåttet var en kombination av kardiovaskulär död, hjärtinfarkt, stroke, instabil kärlkramp eller en revaskularisering av kranskärlen.

Den relativa risken för detta var liknande mellan patienter med och utan diabetes som fick evolokumab. Även sänkningen i LDL-kolesterol till följd av behandlingen var nästan densamma mellan de två grupperna. Siffran låg på 57 procent bland patienter med diabetes och 60 procent för dem utan sjukdomen.

Inom diabetesgruppen hade dock betydligt fler en historia av högt blodtryck, stroke och perifer artärsjukdom. Det ledde till att den absoluta riskminskningen med evolokumab blev högre för patienter med diabetes.

Forskarna visade att 37 patienter med diabetes behövde behandlas med evolokumab för att förhindra ett fall av hjärt-kärlsjukdom. Motsvarande siffra låg på 62 för patienter utan diabetes.

När det kom till allvarliga biverkningar sågs liknande siffror för PCSK9-hämmaren och placebo bland patienter med och utan diabetes. Forskarna lyfter även fram att den kolesterolsänkande behandlingen inte ökade insjuknandet i diabetes, och varken HbA1c eller det fastande plasmaglukosvärdet försämrades av terapin. Deltagarnas vikt påverkades inte heller av PCSK9-hämmaren.

Det är däremot inte säkert att effekten av evolokumab är densamma på patienter med diabetes och ateroskleros som inte står statiner, skriver forskarna och påpekar att det är en svaghet med studien. De kan inte heller veta om behandlingen ökar risken för diabetes på längre sikt.

Patienterna var mellan 40 och 85 år och kom från 49 länder. Bland dem som hade diabetes var majoriteten kvinnor och de flesta var diagnostiserade med typ 2-diabetes. Studien är sponsrad av läkemedelsföretaget Amgen.

Läs mer i abstract:

Marc Sabatine med flera. Cardiovascular safety and efficacy of the PCSK9 inhibitor evolocumab in patients with and without diabetes and the effect of evolocumab on glycaemia and risk of new-onset diabetes: a prespecified analysis of the FOURIER randomised controlled trial. Lancet Diabetes & Endocrinology, publicerad online den 15 september 2017. DOI: 10.1016/S2213-8587(17)30313-3

Relaterat material

”Behandlingen ännu mer befogad vid diabetes”

Resultaten från Fourier imponerar

MARIA GUSTAVSSON OCH PETRA HEDBOM

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev