onsdag27 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Diabetes

”Paradigmskiftet i diabetesvården måste nå primärvården”

Publicerad: 14 november 2017, 06:00

Mats Eriksson, professor, department of endocrinology, metabolism and diabetes, Karolinska universitetssjukhuset och Lars Rydén, senior professor, FoU, Tema hjärta och kärl, Karolinska universitetssjukhuset.

Professorerna Mats Eriksson och Lars Rydén skriver om behandlingen av diabetespatienter, på Världsdiabetesdagen som infaller i dag den 14 november.

Ämnen i artikeln:

PrimärvårdDiabetes typ 2

Patienter med typ 2-diabetes löper en fyra gånger högre risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom jämfört med personer som inte har typ 2-diabetes. Hjärt-kärlsjukdom är för hälften av patienterna med typ 2-diabetes den direkta dödsorsaken.

En modern behandling av patienter med typ 2-diabetes bör därför utgå från den hjärt-kärlrisk patienten har och ta alla existerande riskfaktorer i beaktande, det vill säga behandling av blodfetter, blodtryck och blodsocker med målvärden enligt gällande internationella och nationella behandlingsriktlinjer.

Just nu uppfylls inte dessa kriterier.

Endast hälften av diabetespatienterna får en effektiv kolesterolsänkande behandling trots att man vet att åtminstone 85 procent behöver det. I en nyligen utförd europeisk studie av behandlingsmåluppfyllelse hade en tredjedel av svenska patienter med tidigare känd hjärt-kärlsjukdom och typ 2-diabetes alldeles för höga blodfetter, bortemot två tredjedelar ett blodtryck klart över det angivna målvärdet och knappt hälften ett väl reglerat blodsocker.

Endast hälften av diabetespatienterna får en effektiv kolesterolsänkande behandling.

Ny kunskap och nya läkemedel kan ändra på detta; de senaste årens forskningsresultat är bland det viktigaste som hänt sedan minst 15 år vad avser behandling av typ 2-diabetes.

Resultaten från de två studierna, Leader och Empa-reg, som ligger bakom Socialstyrelsens nyligen uppdaterade riktlinjer, uppgraderar behandling av typ 2-diabetes från att i första hand gälla blodsockerreglering till att förebygga fortsatt insjuknande i hjärtkärlsjukdom. Detta är ett paradigmskifte från tidigare behandlingsprinciper, som hade blodsockerreglering som ett huvudändamål.

Förhoppningsvis kommer de lokala läkemedelskommittéerna att snabbt ta till sig denna information och säkerställa att den når ut i patientledet. Samtidigt bör läkemedel som inte testats på samma noggranna sätt sorteras bort, exempelvis SU-preparaten. Dessa sänker visserligen blodsockret men i observationsbaserade undersökningar tycks de öka sannolikheten för dödsfall, hjärtinfarkt, fortskridande njursjukdom och kan leda till allvarliga, symtomgivande blodsockerfall när de används som tilläggsbehandling till metformin, det läkemedel som alltjämt utgör basen vid behandling av typ 2-diabetes.

Eftersom de flesta personer med typ 2-diabetes sköts inom primärvården måste de nya kunskaperna nå dit tillsammans med de resurser som behövs för att på bästa sätt ta hand om en av Sveriges största patientgrupper. De behandlingsalternativ som Socialstyrelsen nu rekommenderar ökar visserligen läkemedelskostnaderna men förbättrar patienternas välbefinnande och minskar på sikt det pris som måste betalas för allvarliga hjärt-kärlkomplikationer och en fortlöpande inskränkning av njurfunktionen. Vi vill av detta skäl uppmana Sveriges Kommuner och Landsting och de lokala läkemedelskommittéerna att agera utifrån nya möjligheter till bättre vård!

MATS ERIKSSON OCH LARS RYDÉN

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev