Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Diabetes

Röda blodkroppar boven vid kärlskador

Publicerad: 7 augusti 2018, 09:38

Ämnen från de röda blodkropparna kan ligga bakom den ökade risken för hjärt-kärlsjukdom hos patienter med diabetes typ 2, visar ny forskning.


Ämnen i artikeln:

Karolinska institutetDiabetes typ 2

Det är forskare vid Karolinska institutet som har undersökt effekten av arginas, ett enzym som i högre grad är aktiverat i de röda blodkropparna i blodkärlen hos patienter med diabetes typ 2 jämfört med hos friska individer.

I en artikel som publiceras i Journal of the American College of Cardiology kunde forskarna visa att arginas gav upphov till skador på blodkärlens innersta cellager, endotelcellerna, vilket gjorde dem mindre funktionsdugliga.

– Endoteldysfunktion uppkommer tidigt vid utvecklingen av kärlskador vid diabetes och gör att kärlens förmåga att vidga sig blir kraftigt nedsatt och att inflammationen ökar, säger John Pernow, professor vid institutionen för medicin vid Karolinska Institutet, och huvudförfattare till artikeln.

I studien har forskarna kunnat visa att det är enzymets aktivitet, tillsammans med nedsatt bildning av kärlvidgande kväveoxid och ökad bildning av skadliga fria syreradikaler, som orsakar skadorna på endotelcellerna hos patienter med diabetes typ 2.

Röda blodkroppar från patienter med diabetes typ 2 och åldersmatchade friska individer togs ut och sattes in vitro in i blodkärl från råttor och människor. Resultatet visade att enzymaktiviteten var förhöjd i de blodkärl där blodkroppar från personer med diabetes hade satts in. Inkuberingen av diabetesceller orsakade en signifikant försämring av funktionen hos endotelcellerna, jämfört med i de kärl där blodceller från friska individer hade satts in. Forskarna kunde också visa att endoteldysfunktionen kunde förhindras genom att enzymaktiviteten stoppades.

Att patienter med diabetes typ 2 löper en ökad risk att drabbas av kärlskador är väl känt, men mekanismen bakom har tidigare inte klarlagts. Med en ökad kunskap om mekanismerna kan kanske nya behandlingar tas fram.

– Vår förhoppning är just det, att den här kunskapen ska leda till nya behandlingar specifikt riktade mot röda blodkroppar, säger John Pernow.

När en helt ny kärlskyddande behandling för patienter med diabetes typ 2 kan bli verklighet vågar inte John Pernow svara på. Men läkemedelskandidater finns, berättar han.

– Små studier har gjorts på arginashämmare. Men det behövs större kliniska studier med långtidsuppföljning. Vår förhoppnings är förstås att kunna initiera sådana. I dag finns ju ingen behandling som specifikt förhindrar uppkomst av kärlskador.

Forskningen har finansierats av Vetenskapsrådet, Hjärt-Lungfonden, Stockholms Läns Landstings ALF-projektmedel, Torsten Söderbergs Stiftelse, Novo Nordisk Fonden och Diabetes Wellness Research Foundation.

Länk till abstract:
Erythrocytes From Patients With Type 2 Diabetes Induce Endothelial Dysfunction Via Arginase I. Journal of the American College of Cardiology.

Sara Heyman

Teamledare – nyheter

sara.heyman@dagensmedicin.se

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev