onsdag31 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Diabetes

Så många dödsfall kopplas till övervikt och fetma

Publicerad: 15 juni 2017, 08:16

Foto: Thinkstock

År 2015 låg ett högt kroppsmasseindex, BMI, bakom cirka 4,0 miljoner dödsfall runt om i världen, enligt nya beräkningar från ett stort forskarlag.

Ämnen i artikeln:

Diabetes typ 2HjärtinfarktStroke

Carl-Magnus Hake

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se


Samtidigt konstaterar forskarna att exponeringen för övervikt och fetma har ökat snabbare än den sjukdomsbörda som kan relateras till dessa tillstånd. Detta ska främst bero på att bättre behandling och minskning av andra riskfaktorer har lett till minskad förekomst av hjärt-kärlsjukdom.

Utvecklingen innebär ändå, anser forskarna, att det finns behov av multifaktoriella angreppssätt för att minska förekomsten av övervikt och fetma och minska den relaterade sjukdomsbördan.

Genomgången, som publiceras i tidskriften New England Journal of Medicine, bygger på data från nästan 70 miljoner människor under åren 1980 till 2015. Studien är gjord inom ramen för det stora projektet Global Burden of Disease, som leds från University of Washington i USA.

Resultaten visar bland annat att:

■ 108 miljoner barn och 604 miljoner vuxna år 2015 hade fetma, det vill säga ett BMI på över 30.
■ Sedan 1990 har förekomsten, prevalensen, av fetma fördubblats i mer än 70 länder och har ökat i de flesta andra länder. Förekomsten har relativt sett ökat mer hos barn än hos vuxna i de flesta länder.
■ Efter hjärt-kärlsjukdom var diabetes och olika cancerformer de följdsjukdomar som svarade för den största sjukdomsbördan, sett till både för tidig död och handikapp. Sett enbart till handikapp var diabetes, ryggvärk och osteoartrit de följdsjukomar som hade störst börda.   
■ Bland de 20 mest befolkningsrika länderna i världen var sjukdomsbördan relaterad till ett högt BMI störst i Ryssland och minst i Demokratiska republiken Kongo.

De senaste åren har det diskuterats hur farlig övervikt och fetma egentligen är. En del forskning har pekat på att ett BMI i överviktsintervallet 25 till 30 inte ökar risken för förtidig död. Forskarna bakom den aktuella studien har dock tytt sig till den konventionella synen och utgår från att ett BMI mellan 20 och 25 är det mest gynnsamma sett till överlevnad. De menar också att det finns klara orsakssamband mellan högt BMI och i stort sett alla de sjukdomar de studerat.

I en ledarkommentar betecknas fynden som imponerande och viktiga för att kunna förse beslutsfattare inom folkhälsoområdet med information. Det mest oroväckande resultatet är en kraftig ökning av fetma bland unga i medelinkomstländer som Kina, Brasilien och Indonesien, enligt de två ledarförfattarna som är verksamma i Atlanta, USA, respektive Melbourne, Australien.

De påpekar dock att det finns svagheter i den underliggande modellen, som att den inte tar hänsyn till att riskerna att drabbas av följdsjukdomar kan variera mellan olika befolkningsgrupper.

Läs abstract till studien:

The GBD 2015 Obesity Collaborators. Health Effects of Overweight and Obesity in 195 Countries over 25 Years. New England Journal of Medicine, publicerad online den 12 juni 2017. DOI: 10.1056/NEJMoa1614362

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev