Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Diabetes

Stöd för nykomling vid fetmakirurgi

Publicerad: 18 januari 2018, 06:00

Gastric bypass är fortfarande det vanligast ingreppet i Sverige vid fetmakirurgi.

Foto: Thinkstock

Fetmakirurgi med den nyare operationsmetoden sleevegastrektomi ser ut att vara ett lika bra val som gastric bypass, enligt ny långtidsdata i tidskriften Jama.


Ämnen i artikeln:

FetmaDiabetes typ 2Hjärtinfarkt

Det har diskuterats om de två operationsmetoderna ger liknande effekter på viktnedgång. Och de nya fynden pekar i den riktningen, menar Ingmar Näslund, docent och överläkare vid kirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset i Örebro.

– Resultaten stärker bilden av att svensk sjukvård har två bra metoder att välja på. När det kommer till påverkan på vikt och samsjuklighet kan inte den ena tekniken ställas framför den andra utifrån dessa fynd, säger han.

Vid sleevegastrektomi förminskas magsäcken till ett rör. Tekniken blir allt vanligare och på flera platser i världen används den i högre utsträckning än gastric bypass, där magsäcken och tolvfingertarmen kopplas bort.

I Sverige är gastric bypass fortfarande vanligast vid fetmakirurgi. 2016 skedde en tredjedel av alla ingrepp med sleevegastrektomi, medan resterande var gastric bypass.

– Jag tycker att vi har varit kloka i Sverige som infört sleevegastrektomi på ett långsamt och kontrollerat sätt i väntan på långtidsresultat. Nu har vi en bättre bild av samsjukligheten och risken för komplikationer med metoden, säger han.

De nya resultaten baseras på två randomiserade studier. I den ena ingick fler än 200 patienter från Schweiz med svår fetma. De lottades till att få sleevegastrektomi eller gastric bypass, och uppföljningen pågick i fem år.

Efter den perioden fanns ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan grupperna gällande viktminskning. Båda metoderna kopplades till färre fall av typ 2-diabetes och blodfettsrubbningar. Fler patienter som fått gastric bypass behövde en ny operation medan fler som fått sleevegastrektomi fick förvärrade refluxbesvär, alltså sura uppstötningar.

– Man har trott att risken för komplikationer är mindre med sleevegastrektomi. Det hör man ofta patienterna anföra som skäl när de väljer operationsmetod. Men så verkar alltså inte fallet vara, säger Ingmar Näslund.

I den andra studien utvärderades sleevegastrektomi och gastric bypass på 240 patienter med svår fetma i Finland. Forskarna ville ta reda på om de två operationsmetoderna var lika bra gällande varaktig viktnedgång.

Men de visade sig inte vara likvärdiga – utifrån forskarnas uppsatta kriterier för detta – efter en period på fem år. Båda metoderna ledde dock till bestående viktminskningar, där siffran var något högre för gastric bypass. Men skillnaden var inte statistiskt säkerställd, skriver forskarna.

Resultaten ger sammantaget en uppmuntrande bild om sleevegastrektomi, skriver två amerikanska läkare i en ledarkommentar till studierna. De efterfrågar dock forskning med ännu längre uppföljningsdata – helst runt tio år.

Även i Sverige pågår en större randomiserad studie, Best, där sleevegastrektomi jämförs med gastric bypass. Den ska innehålla fler än 4 000 patienter och de första deltagarna inkluderades strax före nyår 2015.

Den finländska studien pågick mellan 2008 och 2010. Patienterna var i snitt 48 år. Deltagarnas genomsnittliga BMI låg på 46, gränsen för fetma går vid 30.

Studien som utfördes i Schweiz pågick mellan 2007 och 2011. Patienterna var i snitt 46 år och majoriteten var kvinnor. Deras BMI låg i snitt på 44.

Läs mer i abstract:

Raph Peterli med flera. Effect of Laparoscopic Sleeve Gastrectomy vs Laparoscopic Roux-en-Y Gastric Bypass on Weight Loss in Patients With Morbid ObesityThe SM-BOSS Randomized Clinical Trial. Jama, publicerad online den 16 januari 2018. DOI: 10.1001/jama.2017.20897

Paulina Salminen med flera. Effect of Laparoscopic Sleeve Gastrectomy vs Laparoscopic Roux-en-Y Gastric Bypass on Weight Loss at 5 Years Among Patients With Morbid Obesity The SLEEVEPASS Randomized Clinical Trial. Jama, publicerad online den 16 januari 2018. DOI: 10.1001/jama.2017.20313

Relaterat material

Fetmakirurgi kopplas till längre liv

Bra långtidsresultat efter fetmakirurgi

Maria Gustavsson

Reporter

maria.gustavsson@dagensmedicin.se

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev