Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Diabetes

Stor entusiasm över hjärtdata på diabeteskongress

Publicerad: 20 september 2019, 07:08

Magnus Löndahl, överläkare inom endokrinologi och docent vid Skånes universitetssjukhus, på plats under EASD-kongressen i Barcelona.

Foto: Petra Hedbom

Patienter med hjärtsvikt och nedsatt vänsterkammarfunktion får lika god effekt av SGLT2-hämmaren dapagliflozin oavsett om de har diabetes eller inte. Men inga nya överraskande data för diabetesgruppen, enligt resultaten.


Ämnen i artikeln:

Diabetes typ 2HjärtsviktLunds universitetSkånes universitetssjukhusEASD

Det var en förväntansfull publik i en fullsatt sal när resultat från studien Dapa-HF lyftes på diabeteskongressen EASD. Dagens Medicin har redan berättat om när delar av resultatet presenterades under hjärtkongressen ESC nyligen. Där väckte beskedet om att ett diabetesläkemedel fungerade som hjärtsviktsbehandling, även hos individer utan diabetes, stor entusiasm bland kardiologer.

Parallellt med presentationen på torsdagen publicerades studien i sin helhet i New England Journal of Medicine. Frågan många inom diabetesfältet ställde sig var om det skulle framkomma ytterligare data specifikt för den subgruppen. Men så mycket nytt var det inte.

Det stora fokuset låg på den överraskande positiva effekt läkemedlet ger på patienter utan diabetes.

– Dapagliflozin är definitivt inte längre bara ett diabetesläkemedel utan också ett läkemedel mot hjärtsvikt, sa huvudförfattaren och kardiologen John McMurray från Glasgow University, när han presenterade resultaten under en presskonferens.

Men Magnus Löndahl, överläkare inom endokrinologi och docent vid Skånes universitetssjukhus i Lund, som var på plats och lyssnade på presentationen, tycker att resultaten är imponerande.

– Det är ett jättespännande resultat från en välgjord studie. Den bekräftar kardiovaskulär nytta av läkemedlet och att de sedan tidigare kända gynnsamma kardiovaskulära effekterna hos patienter med diabetes inte är kopplade till blodsockret. Den identifierar också att individer med hjärtsvikt, med eller utan diabetes, utgör en grupp som har god nytta av läkemedlet.

Och han delar glädjen med övriga åhörare som gav studieförfattarna rungande applåder.

I studien undersöktes om SGLT2-hämmaren dapagliflozin kan fungera som behandling för patienter med etablerad hjärtsvikt och nedsatt vänsterkammarfunktion, oavsett om de har diabetes eller inte. Efter i median 1,5 år hade 16,3 procent av deltagarna i dapagliflozingruppen drabbats av kardiovaskulär död, sjukhusinläggning eller oplanerat besök på akuten på grund av hjärtsvikt, jämfört med 21,2 procent i placebogruppen.

Några nyheter som framkom under presentationen var att en subgruppsanalys visat att patienter med typ 2-diabetes fick något större viktnedgång med dapagliflozin än de utan diabetes. HbA1c sänktes som förväntat betydligt mer i diabetesgruppen, det värdet påverkades inte nämnvärt i gruppen utan diabetes.

Något som förvånade forskarna själva var att bara 50 procent av patienterna med konstaterad diabetes vid studiens början behandlades med metformin.

– En stor del av patienterna hade sannolikt en enbart kostbehandlad diabetes. Det finns överlag en del frågor kring hur spektra av metabol sjukdom såg ut bland deltagarna. Bland de utan typ 2-diabetes hade säkert en hög andel prediabetes, men det kommer vi säkert att få mer kunskap om längre fram, säger Magnus Löndahl.

Han fortsätter:

– Det som särskilt belyser vikten av studien är att behandlingen inte enbart förebyggde försämring i hjärtsvikt utan räddade liv, och det trots att uppföljningen i studien är relativt kort. Resultatkurvorna indikerar dessutom en ökad skillnad över tid mellan de som fått och inte fått läkemedlet.

Att SGLT2-hämmare ska ges som första tillägg efter metformin hos patienter med diabetes typ 2 och etablerad hjärtsjukdom ligger i linje med EASDs och amerikanska ADAs gemensamma riktlinjer.

– Förhoppningsvis innebär studieresultatet att fler av våra svenska patienter med typ 2-diabetes och hjärtsvikt får ta del av denna behandling, säger Magnus Löndahl.

Författarna tar själva upp några svagheter med studien. De allra flesta var relativt unga och friska för att ha etablerad hjärtsjukdom, och kan därför skilja sig från den kliniska vardagen där patienter många gånger är multisjuka.

I studien ingick totalt mer än 4 700 patienter som lottades till dapagliflozin eller placebo. Andelen svåra biverkningar skiljde sig inte mellan grupperna.

Studien finansierades av läkemedelsföretaget Astra Zeneca som marknadsför Forxiga (dapagliflozin).

Läs mer i abstract:
John J.V. McMurray med flera. Dapagliflozin in Patients with Heart Failure and Reduced Ejection Fraction. New England Journal of Medicine, publicerad online 19 september 2019. DOI: 10.1056/NEJMoa1911303

Relaterat material

Diabetesläkemedel hjälpte mot hjärtsvikt

Petra Hedbom

Teamledare

petra.hedbom@dagensmedicin.se

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev