tisdag26 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Diabetes

Studie nyanserar bild av fetmakirurgi mot diabetes

Publicerad: 4 december 2012, 13:01

En tredjedel av patienterna som blev av med sin typ 2-diabetes efter fetmakirurgi fick tillbaka sjukdomen inom fem år. Men vikten spelade ingen roll för återfallsrisken.


– Tidigare har vi kirurger sagt att skicka diabetespatienterna till oss, så botar vi dem. Så enkelt är det inte, säger Torsten Olbers, fetmakirurg vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

De senaste åren har fetmakirurgi seglat upp som den kanske effektivaste metoden mot typ 2-diabetes. Bland annat visade två uppmärksammade studier tidigare i år att tre av fyra gravt överviktiga blev kvitt sin diabetessjukdom efter kirurgi, se länk till höger.

Men studierna har varit relativt små och haft en kort uppföljningstid, enligt amerikanska forskare som nu undersökt effekterna på längre sikt.

De har följt upp totalt 4 434 vuxna med diabetes som opererades med gastric bypass under åren 1995 till 2008 i USA. Efter operationen hade 68 procent nått remission, det vill säga blivit fria från sin diabetes. Men efter fem år hade 35 procent av dem fått tillbaka sjukdomen.

Sammantaget innebär det att drygt hälften av de opererade patienterna inte blev av med sjukdomen på lång sikt. Resultaten är i linje med en växande insikt om att kirurgi inte ”tar bort” diabetessjukdomen, utan snarare är ett komplement till läkemedel, enligt Torsten Olbers.

– Vi håller på att få en mer modererad bild av effekterna. Det viktigaste är inte om kirurgin leder till remission, utan om den hjälper patienten att få kontroll på sin typ-2 diabetes så att man slipper följdsjukdomar, säger han.

Risken för att sjukdomen skulle komma tillbaka ökade om patienterna haft dålig blodsockerkontroll innan operationen, om de tagit insulinläkemedel och om de haft sin diabetes länge. Däremot spelade det ingen roll hur många kilos övervikt patienterna hade varken innan eller efter de opererades.

Studien publiceras i tidskriften Obesity Surgery och forskarna skriver att resultaten går emot rådande uppfattningar om kirurgins effekter vid diabetes.

De påpekar även att studien belyser hur viktigt det är att välja ut rätt diabetespatienter till fetmakirurgi, och att möjligheten till ”bot” verkar vara störst hos patienter som är i ett tidigt sjukdomsskede. Detta behöver dock undersökas ytterligare, enligt forskarna.

De betonar också att fetmakirurgi ändå kan ha positiva effekter hos patienter med långt framskriden diabetes, till exempel bättre livskvalitet.

Andelen patienter som blev fria från diabetes var lägre än i tidigare studier, vilket forskarna förklarar med att de använt nya, striktare kriterier för remission.

Remission definierades som ett fasteglukosvärde på mindre än 100 mg per deciliter och att långtidsblodsockret HbA1c legat under 6 procent under minst 90 dagar efter att patienten slutat ta diabetesläkemedel.

Läs hela studien:

David E Arterburn med flera. A Multisite Study of Long-term Remission and Relapse of Type 2 Diabetes Mellitus Following Gastric Bypass. Obesity Surgery, publicerad den 18 november 2012. DOI 10.1007/s11695-012-0802-1

Relaterat material

Diabetiker friska efter kirurgi

HANNA ODELFORS

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev