Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Diabetes

Ta tillbaka taktpinnen Gabriel Wikström!

Publicerad: 14 november 2014, 06:00

Patientförening och professionsföreträdare vill att staten tar det övergripande ansvaret för tillgången till läkemedel och hjälpmedel vid diabetes.


Nu på fredag är det Världsdiabetesdagen. En bra dag att lyfta fram att diabetes inte bara är sjukvårdens eller de enskildas och deras anhörigas problem, utan i själva verket ett stort samhällsproblem.  Bara i Sverige lever 50 000 människor med typ 1-diabetes, varav 8 000 är barn. Lägg därtill 350 000 svenskar som diagnostiserats med typ 2-diabetes.

Under flera år har jämlik vård över hela landet, liksom ökad patientmakt, stått som paroll för svensk sjukvård. Men en rad beslut och åtgärder från regering, myndigheter och landsting har i verkligheten snarast lett till ökade skillnader. Detta gäller inte minst beträffande tillgång till nya läkemedel och olika tekniska hjälpmedel som behövs för en modern diabetesbehandling. Med hjälp av dessa minskar risken att drabbas av kostsamma senkomplikationer samtidigt som livskvaliteten ökar för många.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har lyckats väl i sitt uppdrag att pressa priserna på läkemedel, och har på så sätt sparat många skattekronor för staten. Samtidigt har detta lett till att vissa företag självmant tar bort sina produkter från förmånssystemet och att man inte ens försöker komma in med andra, nya produkter.

Konsekvensen blir att svenska patienter inte alls får tillgång till dessa, alternativt får betala själva. I vissa landsting, men inte alla, upphandlas produkterna så att invånarna där får tillgång. Exempelvis har insulinpumpar och system för kontinuerlig blodsockermätning bedömts ha för lång livslängd och vara så komplicerade att de inte längre ingår i förmånssystemet. Istället ligger ansvaret nu på 21 olika landsting, och det finns tydliga indikationer på att tillämpningen skiljer sig åt. Förskrivningen av insulinpumpar har också, i alla fall inledningsvis, kraftigt sjunkit.

Ett ytterligare exempel är ett alldeles nytt hjälpmedel som kan kontrollera blodsockernivån utan att man behöver sticka sig eller få fram en bloddroppe. Företaget bakom produkten har med nya grepp genomfört stora marknadsföringsinsatser som har skapat stora förväntningar hos målgruppen. Men det svenska systemet och landstingen är inte beredda. Två landsting har gjort en snabb upphandling och kan erbjuda produkten, medan övriga landet inte gör det. Alternativet är återigen: betala själv.

Svensk välfärd bygger på en solidarisk skattefinansiering. Vi vill därför på Världsdiabetesdagen uppmana folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström att ta tillbaka taktpinnen och verka för en, så långt det är möjligt, jämlik vård i hela landet, där den egna plånboken saknar betydelse.

För detta måste staten ta det övergripande ansvaret för tillgången till läkemedel och hjälpmedel. I ett öppet och transparent system görs bedömningar och godkännanden, pris fastställs och rekommendationer lämnas. Nya produkter släpps löpande in, börjar användas på ett ordnat sätt och utvärderas. Ett sådant system ger förutsättningar att komma bort från  stuprörstänket  att det är någon annans budget. Då kan vi också äntligen vända trenden där diabetes kräver mer av den gemensamma kakan och istället lägga resurser på annat.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev