Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Diabetes

”Trafikfaran missas i skrift om lågt socker”

Publicerad: 5 december 2016, 06:00

Björn Johansson, läkare, och Dorota Religa, överläkare, båda vid Karolinska universitetssjukhuset Huddinges geriatriska klinik/Trafik­medicin­skt ­centrum.

Vid allvarlig hypoglykemi ska körförbud ges och uppföljning göras, föreslår två läkare vid Trafik­medicin­skt ­centrum.


Vi vill göra en kommentar beträffande skriften Rödbok – om lågt blodsocker vid diabetes, som nyligen tagits fram av Nationella Diabetesteamet och som presenterades vid mötet Balansera rätt i dia­betes­vården, arrangerat av Dagens Medicin Agenda och Nationella diabetesteamet på Världsdiabetesdagen.

Vi anser att det är en brist att en sådan skrift inte tar upp frågan om bilkörning, som är så viktig vid diabetes.

Körkortsfrågan vid dia­betes avgörs främst av överväganden om hypoglykemi (och även syn­hotande förändringar i ögon­botten) och regleras av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska krav för innehav av körkort m m (Transportstyrelsens författningssamling TSFS 2010:125 med ändringar 2013:2).

Allvarlig hypoglykemi är sällan direkt dödlig, men det skapar betydande risk för trafikolycka och fallolycka. Kramper kan dessutom orsaka hjärnskador.

Det är viktigt att tillämpa rätt observationstid vad gäller uppehåll i bilkörning efter allvarlig hypoglykemi.

Fall-kontrollstudier tyder på att förare med diabetes upp­visar en måttlig ökning av olycksrisken jämfört med förare utan dia­betes. Riskfaktorer är tidigare svår hypoglykemi, tidigare hypoglykemi under bilkörning, strikt blod­socker­kontroll (lägre HbA1c) och frånvaro av blodsockermätning före körning (Inkster och Frier 2013).

Europeiska unionens tredje direktiv om bilkörning (2006) har lett till förändrade regler i Sverige, en skärpning vad gäller yrkes­förare och en välvilligare bedömning av privatbilister.

Det är viktigt att alla läkare som kommer i kontakt med diabetiker känner till detta, och vi föreslår att det inkluderas i en framtida version av tryck­saken. Vi föreslår att den ska inkludera text om att vid allvarlig hypoglykemi ska körförbud ges och uppföljning göras.

BJÖRN JOHANSSON OCH DOROTA RELIGA

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev