fredag22 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Diabetes

Tumme upp för antidot och SGLT-hämmare

Publicerad: 1 mars 2019, 14:10

Foto: Thinkstock

Nu ger EMA grönt ljus för det första motmedlet för klassen faktor Xa-hämmare. Positiva utlåtanden kommer även för nya behandlingar vid typ 1-diabetes och svår astma.

Ämnen i artikeln:

AstmaHjärtinfarktFörmaksflimmerStroke

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA rekommenderar ett godkännande av andexanet alfa (Ondexxya). Antidoten kan häva den blodförtunnande effekten av apixaban (Eliquis) och rivaroxaban (Xarelto) och är alltså det första motmedlet mot direktverkande antikoagulantia i klassen faktor Xa-hämmare.

Rekommendationen gäller för vuxna patienter som drabbats av stora blödningar till följd av behandling med någon av de två blodförtunnande läkemedlen. Dagens Medicin har tidigare rapporterat om studieresultat som berör substansen andexanet alfa.

EMA ger också positivt besked för sotagliflozin (Zynquista) som tillägg till insulin vid typ 1-diabetes. Läkemedlet rekommenderas som tilläggsbehandling för patienter som inte når tillräcklig blodglukoskontroll med enbart insulin och med ett kroppsmasseindex över 27.

Läkemedlet är en SGLT1/SGLT2-hämmare som sänker glukos­halten i blodet genom att öka utsöndringen av glukos via urinen och hämmar tarmens absorption av glukos. Dagens Medicin har tidigare skrivit om studier som visat positiva resultat för preparatet. 

Även inom astma kommer en rekommendation gällande antikroppen dupilumab (Dupixent) som tilläggsbehandling vid svår astma. Antikroppen ges som injektion varannan vecka och hämmar inflammation i luftrören genom att binda till interleukinerna IL4 och IL13, signalämnen som spelar central roll vid inflammation. Rekommendationen gäller för patienter över 12 år.

Redan i maj förra året kom positiva studieresultat som visade att behandling med dupilumab ledde till färre försämringsperioder än placebo. Då lyfte en svensk expert att en utmaning kan bli frågan om vilka patienter som ska komma i fråga för terapin.

Dupilumab är i dag godkänt för att behandla vuxna med måttlig till svår atopiskt eksem, vilket Dagens Medicin rapporterat om.

För att dessa rekommendationer ska resultera i ett marknadsföringstillstånd måste de först klubbas igenom av EU-kommissionen.

PETRA HEDBOM OCH MARIA GUSTAVSSON

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev