fredag31 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Diabetes

Typ 1-diabetiker tappar mer än tio levnadsår

Publicerad: 8 januari 2015, 10:43

Genrebild. Foto: Thinkstock

Män och kvinnor med typ 1-diabetes tappar i snitt 11 respektive 13 år i förväntad överlevnad, jämfört med normalbefolkningen. Det visar en ny studie i tidskriften Jama.


Carl-Magnus Hake

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se


Resultatet baseras på en uppföljning av samtliga patienter med typ 1-diabetes i Skottland.

Att patienter med typ 1-diabetes har en försämrad överlevnad är visserligen välkänt, men resultaten ger en aktuell bild av läget, enligt forskarna bakom studien.

De analyserade data för nästan 25 000 personer med typ 1-diabetes i Skottland under åren 2008 till 2010. Den förväntade överlevnaden beräknades sedan från det år personerna var 20 år.

Dödsfall i hjärt-kärlsjukdomar var den enskilt största orsaken till den förkortade livslängden. För personer under 50 år var dock diabeteskoma och ketoacidos de viktigaste dödsorsakerna.

Varför kvinnor hade en större förlust av levnadsår än män är okänt, även om forskarna spekulerar i att det kan bero på könsskillnader i insulinsresistens.

Tappet i livslängd var inte så stor som visats i äldre studier från andra länder, vilket skulle kunna antyda att behandlingen av sjukdomen har förbättrats. Men forskarna poängterar att det är svårt att göra jämförelser mellan olika studier, liksom att säga hur generaliserbara deras nya data är för situationen i andra länder.

En studie från Sverige visade nyligen att patienter med typ 1-diabetes, trots en god blodsockerkontroll, hade dubbelt så stor risk att dö i förtid jämfört med normalbefolkningen, se länk nedan. Vidare visar också färsk statistik att patienter med typ 1-diabetes i Sverige tycks knappa in på normalbefolkningen när det gäller överlevnad.

Ytterligare en studie som publiceras i Jama visar att en mer intensiv blodsockerkontroll skulle kunna minska tappet i överlevnad något. I den studien har forskare i USA gjort en långtidsuppföljning av deltagare som under 1980-talet lottades till antingen uppnå så normala blodglukosvärden som möjligt eller att bara försöka undvika symtomatiska besvär av för låga eller för höga blodsockervärden.

Studien pågick i sju år, och efter fem år fanns det inte längre någon skillnad i blodsockervärden mellan grupperna. Efter i snitt 27 års uppföljning hade personerna som tidigare fått intensiv behandling en ”blygsam” förbättrad överlevnad jämfört med kontrollgruppen.

Läs abstract till studierna:

Shona Lingingstone med flera. Estimated Life Expectancy in a Scottish Cohort With Type 1 Diabetes, 2008–2010. Jama 2015; 313: 37–44. DOI: 10.1001/jama.2014.16425
Writing Group for the DCCT/EDIC Research Group. Association Between 7 Years of Intensive Treatment of Type 1 Diabetes and Long-term Mortality. Jama 2015; 313: 45–53. DOI:10.1001/jama.2014.16107

Relaterat material

Dubbelt så hög risk trots god blodsockerkontroll

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev