Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Diabetes

Viss preventiv effekt med aptithämmare

Publicerad: 4 oktober 2018, 11:15

Erin Bohula.

Foto: Petra Hedbom

Lorkaserin minskade risken för njurpåverkan och hade viss påverkan på långtidsblodsocker hos patienter med typ 2-diabetes. Ljumma resultat enligt svensk läkare.


Ämnen i artikeln:

Diabetes typ 2EASD

Det vara bara en dryg månad sedan som huvudförfattaren Erin Bohula presenterade data för samma aptitdämpare vid hjärtkongressen ESC i München Då handlade det om att behandlingen inte gav vare sig en ökad risk eller ett skydd för hjärt-kärlsjukdom, vilket Dagens Medicin rapporterade om.

Redan då framkom att bland deltagarna som hade prediabetes och som behandlades med lorkaserin löpte lägre risk att utveckla sjukdomen efter tre år jämfört med kontrollgruppen, 8,5 procents risk jämfört med 10,3.

De nya resultaten, som presenteras på EASD och samtidigt publiceras i Lancet, har forskarna gjort ytterligare analyser av studiedata med fokus på just diabetespåverkan och sett en viss positiv effekt.

I studien ingick 12 000 deltagare med övervikt eller fetma och en hög risk för hjärt-kärlsjukdom som fick lorkaserin eller placebo som tillägg till ett livsstilsprogram.

Bland de deltagare som hade diabetes vid studiens början och som fick tillägg av lorkaserin, var det en högre andel som nådde remission i sin diabetes än i kontrollgruppen, 7,1 respektive 6 procent. Med detta menades att de nådde god glukoskontroll enligt fördefinierade värden utan tillägg av glukossänkande läkemedel.

På HbA1c syntes också en viss effekt. De som fick lorkaserin sänkte sitt HbA1c med omkring 0,3 procent efter ett år jämför med placebo. Sammantaget gav behandling med lorkaserin i alla grupper en viktnedgång på omkring 3 extra kilo jämfört med placebo under ett år.

Jan Eriksson, professor och överläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala är inte särskilt imponerad av resultaten.

– Man kan få bättre resultat med livsstilsförändringar. Här såg man att de med förstadium till diabetes minskade risken att utveckla sjukdomen med 19 procent relativt sett, och de som inte hade diabetes med 23 procent. Ibland annat finska och amerikanska interventionsstudier har man sett att det går att komma upp i cirka 60 procents reduktion av diabetesrisk, säger han.

Det Jan Eriksson lyfter fram är den minskade risken för njurpåverkan som forskarna såg. Den innebar en 21 procents minskad risk för mikroalbuminuri, diabetisk retinopati eller neuropati bland diabetespatienter som fick lorkaserin jämfört med placebo.

– Generellt har det varit svårt att hitta säkra läkemedel som har en god effekt mot fetma och skyddar mot utveckling av diabetes. Med livsstilsförändringar och fetmakirurgi har det varit lättare att visa. Men ett viktminskningspreparat som leder till viktnedgång, minskar ju också risken att utveckla diabetes, säger Jan Eriksson.

När resultaten presenterades berömde professor Naveed Sattar, som inte deltagit i studien, studiens upplägg men efterlyste ytterligare data.

- Det vore bland annat intressant att veta hur patienternas livskvalitet påverkades av behandlingen efersom vi vet att denna typ av läkemedel kan påverka måendet, sade han i ett anförande.

Lorkaserin, som verkar aptitdämpande genom att påverka serotoninsignaleringen, är inte godkänt av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA. I USA har det varit godkänt för behandling vid viktnedgång sedan 2012.

Läs mer i abstract:

Erin Bohula med flera. Effect of lorcaserin on prevention and remission of type 2 diabetes in overweight and obese patients (CAMELLIA-TIMI 61): a randomised, placebo-controlled trial. Lancet, publicerad online 4 oktober 2018. DOI:

Petra Hedbom

Teamledare

petra.hedbom@dagensmedicin.se

Ämnen i artikeln:

Diabetes typ 2EASD

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev