Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Diabetes

Ytterligare en GLP1-analog skyddar hjärta och kärl

Publicerad: 11 juni 2019, 13:03

Det blodsockersänkande injektionsläkemedlet dulaglutid kunde också minska den sammantagna förekomsten av icke-dödlig hjärtinfarkt och stroke samt kardiovaskulär död när det gavs till patienter med typ 2-diabetes, enligt en ny studie i tidskriften Lancet.


Ämnen i artikeln:

HjärtinfarktStrokeDiabetes typ 2Lilly

Därmed skulle dulaglutid vara det fjärde läkemedlet i klassen GLP1-analoger som har visats ha en hjärt-kärlskyddande effekt.

I studien har ett internationellt forskarlag följt 9 900 patienter med typ 2-diabetes som lottades till dulaglutid eller placebo utöver sin vanliga medicinering. Efter i median 5,4 år hade någon av händelserna i det primära effektmåttet, se ovan, inträffat hos 12,0 procent bland patienterna som fått dulaglutid, jämfört med 13,4 procent i placebogruppen.

Skillnaden mellan grupperna drevs främst av en minskad risk för stroke i dulaglutidgruppen, med en relativ riskminskning på 24 procent.

Någon skillnad i dödlighet oavsett orsak gick inte att påvisa i studien.

På biverkningssidan rapporterade fler deltagare besvär från mag-tarmkanalen i dulaglutidgruppen, jämfört med i placebogruppen.

Jämfört med övriga studier med andra GLP1-analoger lyfter forskarna bakom den aktuella studien att den skiljer sig på flera punkter, bland annat att den i första hand var designad för att visa att dulaglutid var bättre än placebo, så kallad superiority, snarare än att i första hand visa att läkemedlet är minst lika bra, så kallad non-inferiority.

Vidare innehöll studien ovanligt många deltagare som inte tidigare hade haft hjärt-kärlsjukdom och uppföljningen var också längre än andra studier på området.

I en separat analys av resultaten visades även att dulaglutid i viss grad skyddade mot njurrelaterade händelser. Efter 5,4 års uppföljning hade någon av händelserna protein i urinen, minst 30 procents försämring i filtration eller behov av dialys inträffat hos 17,1 procent i dulaglutidgruppen, jämfört med 19,6 procent i placebogruppen.

Studierna presenteras på den pågående diabeteskongressen ADA i USA. De har finansierats av företaget Eli Lilly som marknadsför dulaglutid under namnet Trulicity.

Läs abstract:

Hertzel Gerstein med flera. Dulaglutide and cardiovascular outcomes in type 2 diabetes (REWIND): a double-blind, randomised placebo-controlled trial. Lancet, publicerad online den 9 juni. DOI: 10.1016/ S0140-6736(19)31149-3
Hertzel Gerstein med flera. Dulaglutide and renal outcomes in type 2 diabetes: an exploratory analysis of the REWIND randomised, placebo-controlled trial. Lancet, publicerat online den 9 juni. DOI: 10.1016/S0140-6736(19)31150-X

Relaterat material

Ännu en GLP 1-analog ger kardiovaskulärt skydd

Ytterligare positiva data för GLP1-analog

Ny milstolpe i forskningen om typ 2-diabetes

Ännu ett diabetesläkemedel minskar njurproblem

Carl-Magnus Hake

Reporter

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev