måndag27 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Folkhälsa

”Behovet av kunskap kring cancerprevention är stort”

Publicerad: 30 januari 2019, 06:00

Susann Ask, ordförande, Dietisternas riksförbund, Emma Nisukangas, projektledare Mat och cancer, Dietisternas riksförbund, Charlotta Rubin, projektledare Mat och cancer, Dietisternas riksförbund och Anna Stubbendorff, projektledare Levnadsvane­projektet, Dietisternas riksförbund.

Kunskapsnivån är i allmänhet låg när det gäller sambanden mellan mat och cancer, skriver fyra debattörer från Dietisternas riksförbund.


Medvetenheten om cancerrisk kopplat till solvanor och rökning har ökat under de senaste åren. Nu är det dags att även höja kunskapsnivån kring hälso­samma matvanor och fysisk aktivitet.

Insatser för att utjämna hälsoklyftorna och minska risken för cancer och annan ohälsa kopplat till levnadsvanorna är en helt nödvändig investering – att låta bli att satsa på prevention är varken etiskt eller ekonomiskt försvarbart.

Ohälsosamma matvanor är utbredda i Sverige och varannan vuxen har övervikt eller fetma. Kunskapsnivån är i allmänhet låg när det gäller sambanden mellan mat och cancer.

Intresset för mat och hälsa är enormt, vilket är positivt men samtidigt innebär en utmaning. Många som får ett cancerbesked är väldigt motiverade att göra allt som står i deras makt för att främja hälsan och är sårbara måltavlor för den desinformation som sprids, i medier men även av välvilliga närstående och dessvärre också av personal inom hälso- och sjukvården.

Det finns ett stort glapp mellan evidens och praktik och behovet av kunskap kring cancerprevention är mycket stort såväl hos beslutsfattare och politiker som hos allmänheten och hos den personal som möter patienten. Det är av största vikt att budskapen från vården är vetenskapligt förankrade, uppdaterade och samstämmiga. Informationen som ges ska vara relevant och väl underbyggd så att inte maten blir en onödig orsak till stress och oro, utan en källa till energi och näring.

Ohälsosamma matvanor är ­utbredda­ i Sverige

Råden för att förebygga cancer handlar främst om hälsosamma matvanor, att hålla en hälsosam vikt och röra sig mer. Enligt Cancerfondsrapporten 2018 skulle 23 000 cancerfall kunna förebyggas om övervikt och fetma minskade till hälften. Råden handlar också om att äta mer fullkorn, baljväxter, grönsaker och frukt, och begränsa alkohol, rött kött, chark och salt – övergripande råd som utgår ifrån helheten i stället för enskilda livsmedel eller näringsämnen, och som även minskar risken för bland annat hjärt-kärlsjukdom och typ 2-diabetes.

Dietister har kunskap och kompetens kring folkhälso­arbete kopplat till matvanor och det finns ett växande vetenskapligt underlag kring samband mellan matvanor och cancer, till exempel från European society for clinical nutrition and metabolism, World Cancer Research Fund, och projektet Mat och cancer inom Dietisternas riksförbund. Även de nordiska näringsrekommendationerna och Livsmedelsverkets kostråd syftar till att förebygga de stora folksjukdomarna, inklusive cancer.

Ökad kunskap om hälsosamma matvanor är en viktig investering för framtiden och en grundbult i arbetet för att förebygga livsstilsrelaterade sjukdomar. Dietisternas riksförbund arbetar på individ- och samhällsnivå för att öka förutsättningarna för hållbar hälsa genom hela livet och vill bidra till att färre ska drabbas av cancer som hade kunnat förebyggas.

I en värld med ett enormt informationsflöde behöver även övrig personal inom hälso- och sjukvården medverka till kunskapsspridning där budskapen kring samband mellan matvanor, hälsa och sjukdomsrisk är relevanta, uppdaterade och samstämmiga.

SUSANN ASK, EMMA NISUKANGAS, CHARLOTTA RUBIN OCH ANNA STUBBENDORFF

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev