Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Geriatrik

”Äldres och anhörigas frihet måste förstärkas”

Publicerad: 19 oktober 2017, 05:00

Anna Starbrink (L), landstingsråd Stockholm, ordförande Liberalernas välfärdskommission, Jonas Andersson (L), regionråd Västra Götaland, Lina Nordquist (L), regionråd Uppsala, Barbro Westerholm (L), riksdagsledamot och socialpolitisk talesperson.

Foto: Frida Rönnholm (Starbrink), Peter Wahlström (Andersson)

Ge alla en fast läkare och stärk anhörigvårdarnas situation. Det är två reformer som behöver genomföras, skriver fyra liberaler.


Ämnen i artikeln:

Primärvård

Årsrika människor är vårdens vanligaste patienter. Även om det i huvudsak är friska år som vi lägger till livet, kommer nästan alla förr eller senare att behöva hjälp från vården och omsorgen. Vissa bara i mindre utsträckning. Andra, som kanske drabbas av demens, kommer att behöva mer omfattande vård.

Vi ser två viktiga reformer som behöver genomföras: Att ge alla en fast läkare och att stärka anhörigvårdarnas situation, bland annat genom att införa vårdlotsar.

Äldre har ofta varierade vårdbehov och många olika kontakter med vård och omsorg. Allra viktigast är primärvården, med hus­läkaren och distriktssköterskan: den kontakten har nästan alla, även om man inte behöver regelbunden omsorg, och även om man inte behöver specialistvård. En starkare primärvård är därför särskilt viktig för våra äldre.

En starkare primärvård är särskilt viktig för våra äldre.

Liberalernas sjukvårdsgrupp vill införa fastläkare, efter norsk modell. Fastläkaren ska ge patienten en fast läkarkontakt och kontinuitet i kontakten med vården, samtidigt som sjukvården kan bedrivas effektivare. Varje fast­läkare ska ansvara för sina listade patienter och samordna den vård som behövs från andra specialister.

Anhöriga är de vanligaste och viktigaste utförarna av vård. Det är viktigt för många både anhöriga och patienter, men i dag räcker inte alltid orken och var fjärde anhörig blir själv sjuk. Döttrar och äldre hustrur är extra utsatta. Stödet behöver öka. Och självklart måste anhöriga kunna äta med sina nära på sjukhusen och stanna över natten.

Liberalernas sjukvårdsgrupp vill att anhörigvårdare avlastas genom vårdsamordnare eller vårdlotsar som hjälper med sjukvårdskontakter och mot oro. Det behöver tillskapas kontaktvägar mellan anhöriga och sjukvård och det måste bli lättare att få kontakt med andra i samma situation. Ett nationellt anhörigcentrum med stödlinje dygnet runt kan ge trygghet och avlastning. En grund­läggande del i denna förebyggande vård är ett förstärkt ekonomiskt anhörigstöd.

När Liberalerna vid lands­mötet behandlar ny sjuk­vårds­politik är utgångspunkten att människor ska kunna behålla hälsan så länge som möjligt. Alla möten med vården ska ske med bevarad respekt för personens integritet och individuella identitet, även när man har levt länge på jorden. För oss liberaler är det en frihetsfråga.

ANNA STARBRINK, JONAS ANDERSSON, LINA NORDQUIST OCH BARBRO WESTERHOLM

Ämnen i artikeln:

Primärvård

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev