onsdag29 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Geriatrik

”Kritikerna har misstolkat uppdraget”

Publicerad: 13 december 2018, 06:00

Karl Landergren, Sydöstra sjukvårdsregionen, Marie Lawrence, Stödfunktionen vid Sveriges Kommuner och Landsting och Lars Rex, Västra sjukvårdsregionen, är några av undertecknarna av debattartikeln.

De geriatriker som kritiserar SKL har misstolkat de nationella programområdenas uppdrag, enligt beredningsgruppen i landsting och regioners system för kunskapsstyrning.


I all utveckling av hälso- och sjukvård behöver patientens perspektiv finnas med och i landsting och regioners samverkan i att styra vården utifrån bästa tillgängliga kunskap är det basen. Därför speglar arbetet i de nationella ­programområdena vårdkedjan och patientens hela vårdprocess, och begränsas inte till specifika kompetenser.

Regioner och landsting anpassar nu sina respektive ­kunskapsorganisationer för att matcha den nationella struktur för programområden och samverkansgrupper som satts upp. Strukturen kommer ständigt att utvecklas. Huvudmännen ansvarar för arbetet och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL ger stöd i det.

Majoriteten av program­områdena startade i våras med en medvetenhet om att flera förmodligen skulle tillkomma. Ett av de programområden som startats nyligen är Äldres hälsa. När en grupp specialister inom geriatrik kritiserar sammansättningen av ledamöter inom detta programområde verkar det göras utifrån ett specialist­perspektiv.

I alla nationella programområden nomineras och beslutas ledamöterna av landstingen och regionerna. Ledamöterna har bred kunskap och ett tydligt mandat att representera sin sjukvårds­region i programområdet. Viktiga aspekter är att arbetet i programområdet ska spänna över hela vårdkedjan, eftersom resultatet för patienten till stor del beror på hur väl vi samverkar i vården.

Programområdet har ett brett uppdrag att leda arbetet om hur vi skapar en god vård för, och tillsammans med, äldre personer och att identifiera de åtgärder som kan göra skillnad till det bättre för liv och jämlik hälsa.

Givetvis är det angeläget att spetskompetens inom geriatrik tas tillvara för utvecklingen av vården av våra äldre, något som kommer att vara en självklar uppgift för det nationella programområdet att tillsammans med specialistföreningen hitta bra former för.

Att representanterna i ­programområdet för Äldres hälsa tillsammans har kunskap om geriatrik, demens, palliativ vård, arbetsterapi samt allmänmedicin, och dessutom har mandat att driva förändring på hemmaplan, ger goda förutsättningar för att patientens perspektiv och behov är vägledande i de insatser som kommer att göras för en bättre vård av äldre.

Berednings­gruppen, ­landsting och regioners system för kunskaps­styrning:
Monika Johansson, Norra sjukvårdsregionen
Johannes Blom, Stockholm/Gotland sjukvårdsregion
Karl Landergren, Sydöstra sjukvårdsregionen
Christer Lindbladh, Södra sjukvårdsregionen
Marianne Van Rooijen, Uppsala/Örebro sjukvårdsregion
Lars Rex, Västra sjukvårdsregionen
Marie Lawrence, Stödfunktionen vid Sveriges Kommuner och Landsting.

Relaterat material

”SKL måste involvera oss geriatriker”

De ska leda de nationella programområdena

Sepsis i fokus vid ny styrning av kunskap

MONIKA JOHANSSON, JOHANNES BLOM, KARL LANDERGREN, CHRISTER LINDBLADH, MARIANNE VAN ROOIJEN, LARS REX OCH MARIE LAWRENCE

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev