Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Geriatrik

Musförsök ger hopp om ny behandling mot åldrande

Publicerad: 8 juli 2009, 17:00

Det immunhämmande läkemedlet rapamycin kan förlänga livet hos medelålders möss med upp till 14 procent, enligt en ny studie.


Det är tidigare känt att läkemedel som hämmar cellsignalering via enzymet TOR kan ge förlängt liv hos ryggradslösa djur, som jästsvampar, bananflugor och rundmaskar.

I en ny studie som i dag, onsdag, publiceras i tidskriften Nature visar amerikanska forskare för första gången att angreppssättet även kan förlänga livet hos däggdjur.

Forskarna, som är verksamma vid en rad universitet i USA, gav möss mat som innehöll det TOR-hämmande läkemedlet rapamycin. De konstaterar att mössen levde längre än möss i en kontrollgrupp som inte fick läkemedlet, räknat på både median och maximal livslängd.

Mössen var ursprungligen 600 dagar gamla när de började matas med rapamycin, en ålder som ungefär motsvarar 60 år hos människor. De hade olika genetisk bakgrund och undersöktes i tre grupper vid tre olika laboratorier.

Vid åldern 1 245 dagar hade 90 procent av honmössen dött i gruppen som fått läkemedel, medan 90 procent hade dött vid åldern 1 094 dagar i kontrollgruppen. Motsvarande dödsåldrar för hanmöss var 1 179 dagar respektive 1 079 dagar.

Siffrorna innebär att den maximala livslängden därmed kunde förlängas med 14 procent hos honmöss och med 9 procent hos hanmöss.

Det fanns inga skillnader i sjukdomsmönster mellan de två grupperna av möss. Mössen som matades med rapamycin minskade inte heller i vikt jämfört med kontrollmössen. Enligt forskarna utesluter detta att effekten skulle bero på så kallad dietrestriktion, vilket tidigare kopplats till längre överlevnad i experiment på möss.

I stället spekulerar man i att den ökade överlevnaden kan förklaras med att rapamycin bromsar åldrandet. De exakta mekanismerna för detta är dock oklart.

Men två andra amerikanska forskare, som skriver en kommentar till studien, har en annan åsikt. De menar att utfallet i studien sannolikt beror på att rapamycin "härmar" effekten av dietrestriktion, då det tidigare är visat att dietrestriktion påverkar de signalvägar där TOR är inblandat.

Sammantaget menar dock kommentarförfattarna att de nya fynden kan bana väg för nya farmakologiska angreppsätt som i framtiden kan förlänga livet även hos människor.

Rapamycin kallas även sirolimus. Det används i dag som immunhämmande läkemedel för att minska bortstötning av organ efter transplantationer. Dess effekter på immunförsvaret gör det dock mycket tveksamt att rapamycin även skulle användas för att bromsa åldrande hos friska. Doserna i den aktuella musstudien var också mycket högre än vad som normalt används kliniskt.

Läs abstract till studien:

Nature, publicerad online 8 juli 2009

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev