Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Geriatrik

”Snabba pengar räddar inte äldreomsorgen”

Publicerad: 24 november 2017, 06:00

Det är ovärdigt att vi inte erbjuder en bättre tid i livets slut för våra multisjuka äldre, skriver debattören.

Foto: Thinkstock

Äldrevården behöver en långsiktig plan och strategi, skriver Stina Sewén (FI).


Som sjuksköterska inom kommunal hälso- och sjukvård har jag vid flertalet tillfällen skickat in svårt sjuka äldre, ofta med minnessjukdom, till att leva sina sista dagar på en kaotisk vårdavdelning i stället för att få en lugn sista tid med stöd av den personal som de lärt känna på sitt boende. Detta för att ansvarig läkare på vård­cent­ralen inte haft tid att genomföra brytpunktssamtal, ett samtal med patient och närstående om livets slutskede, eller göra akuta hembesök.

Det är ovärdigt att vi inte erbjuder en bättre tid i livets slut för våra multisjuka äldre. Vi som vårdpersonal har strikta riktlinjer för den vård vi ska bedriva men vi får inte förutsättningar att leva upp till det arbete vi är ålagda att göra. Att som arbetstagare försöka stötta upp för strukturella brister och se hur det skapar onödigt lidande för den sjuke skapar etisk stress.

Regeringen lägger i sin höstbudget fram förslag på tillfälliga höga bidrag till landstingen för att förbättra personalsituationen och stärka vårdgarantin inom primär­vården. Men satsningarna är kortsiktiga och tar inte itu med de avgörande strukturella problemen i vårdens organisation.

Enligt regeringens egen utredning Effektiv vård från 2016 är primärvårdens begränsade mandat och resurser samt den bristande samordningen mellan olika vårdaktörer en central förklaring till varför vården ofta brister för de multisjuka äldre. Det leder även till onödigt höga kostnader, då sjukhusvård är betydligt dyrare än om vården skulle bedrivits i patientens hem.

Vården behöver pengar men framför allt behövs en långsiktig plan och strategi för att möta de utmaningar som vården står inför. Äldreomsorgen behöver förstärkas så att det blir en självklarhet att var och en får det stöd hen känner behov av när kroppen börjar ge vika eller minnet sviktar. Feministiskt initiativ presenterar därför i sitt förslag till statsbudget fullt finansierade reformer som förändrar strukturerna.

Statliga bidrag till att bygga nya äldreboenden och stödja kommunerna i driftskostnaden för nytillkomna platser.

Stärka primärvården med 1,5 miljarder under 2018, därefter 3 miljarder kronor årligen.

Satsa på organisatoriska förändringar inom sjukvården med 1,75 miljarder de kommande fyra åren.

1,5 miljarder kronor för att öka antalet vårdplatser på sjukhus under 2018, därefter 3 miljarder kronor om året.

Ett omfattande program för att höja kompetensen inom vård och omsorg.

Det räcker inte med valfläsk i form av tillfälliga pengapåsar och enstaka riktade satsningar, som regeringen nu föreslår, för att lösa den pressade situation som dessa viktiga samhällsinstitutioner befinner sig i. Det är strukturella förändringar och långsiktiga satsningar, framför allt genom att stärka primärvården och utöka äldreomsorgen, som behövs för att säkra ett värdigt slut i livet för våra multisjuka äldre.

STINA SEWÉN

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev