Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

71-åringens medfödda skada gav helt motstridiga symtom

Publicerad: 24 oktober 2006, 13:14

Symtomen tydde på hjärtinfarkt, men datortomografin pekade på massiv lungemboli. ST-läkaren Marianna Gardarsdottir hittade den verkliga orsaken: en tidigare oupptäckt missbildning mellan vänster och höger förmak.


Ämnen i artikeln:

LungemboliHjärtinfarkt

Den 71-åriga kvinnan var illa däran när hon kom in till akutmottagningen på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg en sen fredagskväll i februari. Med skyhög puls, lågt blodtryck, andningsbesvär, kallsvettningar och yrsel, var hjärtinfarkt eller blodproppar i lungorna, lungemboli, akutläkarnas starkaste misstankar.

Blodprover stärkte den senare teorin. Ett så kallat D-dimertest, som visar värdet av fibrinrester i blodet, var kraftigt förhöjt. Det är ett tydligt tecken på koagulationsstörningar och trombos.

En lungröntgen gav inga ytterligare ledtrådar, så kvinnan skickades vidare till datortomografi.

Nu tätnade mystiken ytterligare. Snittbilderna av kvinnans bröstkorg bekräftade visserligen teorin om lungemboli, eftersom kvinnan hade mängder av proppar i lungorna.

Men läkarna upptäckte samtidigt en rad förändringar i aortabågen, den stora kroppspulsådern närmast hjärtat. Där syntes något stråkigt, det vill säga små randiga streck, som ännu inte hade någon förklaring.

Läkarna misstänkte dissektion, en sjukdom där risken är hög att kroppspulsåderns vägg brister.

Mycket motstridiga fynd
Fynden verkade till en början inte alls passa ihop. Det var inte förrän halv fem på lördagsmorgonen, efter ytterligare en datortomografi, som läkarna hittade den gemensamma nämnaren. På skiljeväggen mellan hjärtats högra och vänstra förmak fann de ett så kallat förmaksseptumaneurysm. Det är en missbildning på skiljeväggen mellan hjärtats förmak.

Marianna Gardarsdottir, ST -läkare i medicinsk radiologi, kallades in som hjälp för att tolka bilderna.

– Fyndet av förmaksseptumaneurysmen förklarade hur alla kvinnans symtom kunde ha samband med lungembolin, säger hon.

Enligt Marianna Gardarsdottir var det inte själva missbildningen som gjorde kvinnan sjuk. Hon hade kunnat leva sitt liv helt symtomfri, precis som många andra vuxna som har denna missbildning. Upp till 2 procent av den vuxna befolkningen har ett förmaksseptumaneurysm.

Men trots att missbildningen kan orsaka ett hål mellan hjärtats förmak, vilket är en rest från fosterutvecklingen, kan detta hål hålla sig relativt stängt när blodcirkulationen fungerar normalt.

Ökat tryck vidgade hålet
I den 71-åriga kvinnans fall var det den massiva lungembolin som ändrade på detta.

– Då ökade trycket i lungcirkulationen och i höger sida av hjärtat. Tryckökningen pressade upp hålet mellan förmaken och orsakade en så kallad höger-vänstershunt, ett blodflöde från höger till vänster förmak, säger Marianna Gardarsdottir.

Det var denna shuntning som orsakat de små stråkiga förändringar som läkarna hade sett i aortabågen. Stråken var i själva verket lösa proppar, sannolikt av samma typ som lungembolierna. Dessa hade drivit via venerna in i hjärtats högra sida och direkt över till vänster sida och dess aortabåge. Det är en mycket riskabel situation.

– Hade de lösa propparna pumpats vidare skulle de exempelvis ha kunnat orsaka stroke, säger Marianna Gardarsdottir.

Kvinnan klarade sig. Så fort diagnosen hade ställts, fick hon behandling med propplösande läkemedel.

– Jag kollade upp henne i maj. Hon var helt återställd, berättar Marianna Gardarsdottir.

Men det råder det ingen tvekan om att det var i sista sekunden som kvinnan sökte vård. Utöver den mycket massiva lungemboliseringen och den paradoxala embolin med ett gytter av proppar i aortabågen hade 71-åringen vid akuttillfället nått en mycket uttalad belastning av höger kammare.

Dödlig skillnad i kammarstorlek
Den så kallade RV/LV -kvoten, skillnaden i storlek mellan höger och vänster kammare, ska normalt inte vara större än 1. Höger kammare är då lika stor som vänster kammare. Når kvoten 1,5 börjar det bli riktigt farligt. Det kan orsaka allvarliga flödesstörningar i hjärtats cirkulation och leda till hjärtsvikt, hjärtinfarkt och död.

– Den här patienten hade 1,7 som kvot, säger Marianna Gardarsdottir.

Madeleine Bäck

Foramen ovale – ett hål i hjärtat

Ett öppet hål mellan höger och vänster förmak är ett vanligt hjärtfel hos för tidigt födda barn, kallat patent foramen ovale. Under fosterstadiet fyller hålet en funktion genom att det blod som syresatts i moderkakan direkt kan passera in i fostrets kropp utan att ta vägen via dess lungcirkulation. Vanligtvis växer foramen ovale samman i slutet av fosterutvecklingen eller snart efter födseln, men om det inte sker kan barnet drabbas av hjärtfel.

Hålet mellan förmaken gör att syrefattigt blod som kommer in i höger förmak går tillbaka ut i kroppen via vänster hjärthalva, utan att ta vägen via höger kammare och lungcirkulationen. Är flödet stort drabbas barnet av syrebrist och är det riktigt allvarligt kan barnet dö.

Ämnen i artikeln:

LungemboliHjärtinfarkt

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev