Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Äldre fick oftare högt blodtryck på vintern

Publicerad: 13 januari 2009, 12:39

Det finns ett starkt samband mellan utomhustemperaturen och blodtrycket hos äldre, med högre förekomst av hypertoni vid vinterkyla.


Det visar en studie som presenteras i det nya numret av tidskriften Archives of Internal Medicine.

Det är sedan tidigare känt att sjukdomar kopplade till högt blodtryck varierar med säsongen hos alla personer oavsett ålder. Men få studier har gjorts för att specifikt titta på sambandet hos äldre personer, som är speciellt utsatta för kärlsjukdom.

En grupp franska forskare har därför genomfört en studie där de vid olika tidpunkter på året undersökt blodtrycket hos 8 801 personer över 65 år som bodde i franska storstadsområden.

Deltagarnas blodtryck mättes vid studiestarten och två år senare och jämfördes med utomhustemperaturen dagen för mätningen.

Det visade sig att både det systoliska och diastoliska trycket varierade signifikant över de fyra årstiderna. Det systoliska trycket minskade på sommaren jämfört med på vintern, med en skillnad på i snitt 8 mmHg mellan den högsta temperaturen, 21,2 grader, och den lägsta, 7,9 grader.

Det fanns även ett starkt samband mellan blodtrycket och utomhustemperaturen hos de enskilda studiedeltagarna. Ju högre temperaturen var vid uppföljningen jämfört med vid den första mätningen, desto mer minskade blodtrycket.

Hos individer över 80 år var blodtrycket känsligare för variationer i temperaturen än hos yngre deltagare.

Forskarna, verksamma vid bland annat Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale i Paris i Frankrike, föreslår därför tätare kontroller av blodtrycket hos äldre och medicinering mot hypertoni under kallare perioder som ett sätt att minska risken för negativa effekter av svängningar i blodtrycket, exempelvis stroke och pulsåderbråck.

Archives of Internal Medicine 2009; 169: 75-80 

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev