Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Andningsmask gav minskad hjärtrisk hos patienter med sömnapné

Publicerad: 14 december 2011, 22:00

Behandling med andningsmask sänkte blodtrycket och minskade förekomsten av metabola syndromet hos patienter med sömnapné.


Det visar en indisk studie som nu publiceras i tidskriften New England Journal of Medicine.

Tidigare forskning har visat att personer med sömnapné, andningsuppehåll under sömnen, har ökad risk för metabola syndromet - vilket är samlingsnamn för riskfaktorer som kan leda till diabetes, hjärtinfarkt och stroke.

Enligt de indiska forskarna har det varit oklart om övertrycksandning med mask under sömnen, så kallad CPAP-behandling, påverkar de metabola riskfaktorerna.

Men i den nu aktuella studien såg de sänkt blodtryck och minskad förekomst av metabola syndromet vid behandling med andningsmask, jämfört med placebo, hos patienter med sömnapné.

I studien ingick 86 patienter med måttlig till allvarlig sömnapné som lottats till tre månaders övertrycksandning eller placebo med mask.

Patienterna som fick placebo hade också en andningsmask, men med modifieringar som enligt forskarna inte kunde urskiljas med blotta ögat.

Efter ett uppehåll på en månad fick de som tidigare fått andas in luft med övertryck i stället placebobehandling i tre månader, och vice versa.

Före och efter varje behandlingsperiod mättes blodtryck, fasteglukos, insulinresistens, blodfetter och ett antal andra parametrar.

Resultaten visar en signifikant sänkning av såväl det systoliska som det diastoliska blodtrycket vid övertrycksandning, jämfört med placebobehandling.

Vid övertrycksandning sänktes det systoliska trycket med 3,1 mm Hg och det diastoliska trycket med 2,8 mm Hg i genomsnitt.

Vid placebobehandlingen sågs en ökning av det systoliska trycket med 0,8 mm Hg och en minskning av det diastoliska med 0,3 mm Hg i genomsnitt.

Vid studiens början uppfyllde 75 av patienterna kriterierna för metabola syndromet.

Efter CPAP-behandling uppfyllde totalt elva patienter inte längre kriterierna – jämfört med en person efter placebobehandling.

Bakom studien står bland andra forskare vid All India Institute of Medical Sciences i New Delhi.

Läs abstract:

New England Journal of Medicine 2011; 365: 2277-2286

KATRIN TRYSELL

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev