Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Tisdag20.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Hjärta-kärl

Anemi ökade risk för död hos hjärtsviktspatienter

Publicerad: 13 Januari 2003, 12:47

Anemi, blodbrist, var en oberoende faktor som försämrade överlevnaden hos patienter med hjärtsvikt. Det framgår av en kanadensisk studie som publiceras i ett kommande nummer av tidskriften Circulation.


Tidigare forskning har pekat på att det kan finnas samband mellan anemi och ökad dödlighet bland patienter med hjärtsvikt. För att närmare undersöka hur eventuella samband ser ut analyserade en forskargrupp från University of Alberta, Edmonton, Kanada, patienter som fick diagnosen hjärtsvikt vid 138 akutsjukhus i provinsen Alberta under perioden april 1993 till och med mars 2001.  Totalt ingick 12 065 patienter med medelåldern 78 år i studien. Av dessa hade 17 procent anemi. Uppföljningstiden varierade mellan 155 och 1224 dagar och var i genomsnitt 573 dagar.  Bland patienterna med anemi var ettårsöverlevnaden 62 procent medan den var 73 procent bland dem utan anemi. Femårsöverlevnaden var 41 procent respektive 50 procent i de två grupperna.  När forskarna justerat data efter kända riskfaktorer hade patienterna med anemi 34 procent högre risk att avlida. I gruppen med de yngsta och friskaste patienterna, en grupp som bestod av 654 patienter, var risken att dö mer än fördubblad hos dem med anemi.  Forskarna anser att eftersom anemi är vanligt bland hjärtsviktspatienter är det angeläget med randomiserade undersökningar som kan visa om behandling med erytropoietin kan förbättra patienternas prognos när det gäller kliniskt relevanta mått som sjukhusinläggning på grund av hjärtsvikt och dödlighet.

Sten Erik Jensen

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev