Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Ännu en GLP 1-analog ger kardiovaskulärt skydd

Publicerad: 2 oktober 2018, 10:04

Injektioner med albiglutid skyddar mot allvarliga kardiovaskulära händelser hos patienter med typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Det visar en ny stor randomiserad studie.


Ämnen i artikeln:

Lunds universitetEASD

– De här resultaten stärker påtagligt värdet av att behandla patientgruppen med GLP 1-analoger, säger Peter M Nilsson, professor i klinisk kardiovaskulär forskning vid Lunds universitet.

Resultaten från studien Harmony outcomes publiceras i tidskriften Lancet samtidigt som de presenteras under EASD-kongressen.

Eperzan (albiglutid) är en så kallad GLP 1-agonist. Även två andra preparat ur samma läkemedelsgrupp har visat kardiovaskulär nytta, vilket Dagens Medicin tidigare rapporterat. Det handlar om Victoza (liraglutid) och Ozempic (semaglutid).

Peter M Nilsson tycker att resultaten för albiglutid är snäppet bättre än för semaglutid.

– När vi talar om veckovis dos av GLP 1-analoger är Harmony outcomes strikt sett den enda studien som nått statistisk superiority mot placebo för primär endpoint enligt den förplanerade analysen, säger han.

I studien ingick fler än 9 000 vuxna patienter från 28 länder. Samtliga hade typ 2-diabetes och etablerad aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom. De lottades till veckovisa injektioner med albiglutid eller placebo, utöver standardterapi. Uppföljningen pågick i snitt under 1,6 år.

Det primära effektmåttet var en kombination av död i hjärtkärlsjukdom, hjärtinfarkt eller stroke.

Resultaten visar att det inträffade för 7,1 procent av patienterna som fått albiglutid. Motsvarande siffra hamnade på 9,0 procent i placebogruppen. Det motsvarar en relativ riskreduktion med 22 procent. Resultaten drivs av ett minskat antal hjärtinfarkter. Ingen skillnad sågs mellan grupperna gällande kardiovaskulär död eller stroke.

Andelen allvarliga händelser, såsom akut pankreatit och pankreascancer, skiljde sig inte mellan interventionsgruppen och placebogruppen.

De nya fynden går som sagt i linje med studieresultat för liraglutid och semaglutid. Däremot ses inte samma kardiovaskulära nytta med två andra GLP 1-analoger: lixisenatid och exenatid. En av studierna rapporterade Dagens Medicin om under fjolårets kongress.

– Albiglutid, liraglutid och semaglutid har molekylära strukturer som mer liknar humant GLP 1. Så är inte fallet med lixisenatid och exenatid. Kanhända har det betydelse för den farmakologiska effekten, säger Peter M Nilsson.

En svaghet med resultaten är den relativt korta uppföljningstiden, påpekar forskarna som bland annat kommer från USA. Det gjordes heller inga mätningar av albumin i urinen eller lipider, vilket de lyfter som en annan svaghet med studien.

I dagsläget finns inte Eperzan på marknaden av kommersiella skäl, uppger läkemedelsföretaget GSK. Men man borde överväga att göra behandlingen tillgänglig igen, skriver två brittiska forskare i en ledarkommentar till studien. Peter M Nilsson håller med.

– Många undrar nu om GSK kommer att återregistrera läkemedlet. Med stor sannolikhet kommer det finnas ett intresse för behandlingen efter de här resultaten, säger han.

Patienterna var som yngst 40 år. Studien är sponsrad av GSK.

Läs mer i abstract:
Adrian F Hernandez med flera. Albiglutide and cardiovascular outcomes in patients with type 2 diabetes and cardiovascular disease (Harmony Outcomes): a double-blind, randomised placebo-controlled trial. Lancet, publicerad online den 2 oktober 2018. DOI: 10.1016/ S0140-6736(18)32261-X

Maria Gustavsson

Reporter

maria.gustavsson@dagensmedicin.se

Ämnen i artikeln:

Lunds universitetEASD

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev