onsdag22 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Antikroppar och statiner bra för högriskpatienter

Publicerad: 20 mars 2015, 14:22

Foto: Thinkstock

Nya kliniska studier visar att så kallade PCSK9-hämmare är effektiva kolesterolsänkare men också verkar skydda mot hjärt-kärlsjukdom hos högriskpatienter.

Ämnen i artikeln:

Kolesterol

I tre nya studier publicerade i The New England Journal of Medicine visar resultaten att två olika antikroppsläkemedel i kombination med statinbehandling, förutom att ge en mycket effektiv sänkning av LDL-kolesterol, också verkar skydda mot hjärt-kärlsjukdom. I studierna såg forskarna en ungefärlig halvering av nya kardiovaskulära händelser, såsom stroke och hjärtinfarkt.

I den ena studien registrerade forskarna kardiovaskulära händelser hos 1,7 procent av patienterna i den grupp som fått både statiner och antikroppen alirocumab jämfört med 3,3 procent hos gruppen som fått enbart statiner.

I de andra studierna visade resultaten att hos patienter som fick antikroppen evolocumab tillsammans med statiner förekom kardiovaskulära händelser hos 0,95 procent, jämfört med 2,18 procent hos statingruppen.

Antikropparna blockerar proteinet från den så kallade PCSK9-genen. För 9 år sedan kunde forskare visa att personer med en muterad PCSK9-gen har lågt LDL-kolesterol och att deras risk för kranskärlssjukdom är väsentligt lägre än för befolkningen i stort.

De nya studierna omfattade över 6 500 patienter där enbart statinbehandling inte gav den önskade sänkningen i LDL-kolesterol. Antikroppsbehandlingarna gav en ytterligare sänkning av LDL-kolesterol på cirka 60 procent jämfört med enbart statinbehandling. En möjlig varningssignal som observerades var att neurokognitiva biverkningar, till exempel minnesstörningar, var vanligare i grupperna som fick antikroppar jämfört med de som bara fick statiner.

I en ledarkommentar till studien skriver två amerikanska experter att resultaten sammantaget stödjer teorin om att PCSK-hämning verkar kunna bli en viktig mekanism för att sänka kolesterolet hos högriskpatienter där statinbehandling inte räcker till, men att längre uppföljningar och särskilda tester behövs för att säkert kunna utesluta förekomsten av neurologiska biverkningar.

Studierna kan du läsa här:

Jennifer Robinson med flera. Efficacy and Safety of Alirocumab in Reducing Lipids and Cardiovascular Events. The New England Journal of Medicine. Publicerad online 15 mars 2015. DOI: 10.1056/NEJMoa1501031.
Marc Sabatine med flera. Efficacy and Safety of Evolocumab in Reducing Lipids and Cardiovascular Events. The New England Journal of Medicine. Publicerad online 15 mars 2015. DOI: 10.1056/NEJMoa1500858.

Relaterat material

PSCK9-hämmare alternativ när patienter inte tål statiner

KARIN SVENS

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev