Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

ApoB var bättre riskindikator för kärlsjukdom än LDL-kolesterol

Publicerad: 3 november 2003, 12:37

Halten av apolipoprotein B, apoB, kan ge en säkrare bild av risken för framtida hjärtkärlsjukdom än halten av LDL-kolesterol. Den slutsatsen dras i en studie som publiceras i tidskriften Circulation.


Riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom förekommer ofta tillsammans. Alltså kan en individ ha flera olika riskfaktorer, som i varierande grad bestämmer risken för sjukdom. En lång rad riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom har identifierats, bland annat avikande blodfetter, avvikande blodsocker, högt blodtryck, bukfetma, inflammationer och benägenhet för blodproppar.  I olika riktlinjer anges vissa nivåer av LDL-kolesterol som mål för behandlingen av personer i riskzonen. ApoB, som är en beståndsdel i de lipoprotein som transporterar blodfetter, har föreslagits som en alternativ riskmarkör.  För att jämföra apoB och LDL-kolesterol som riskmarkörer gjordes en studie där 1 522 individer ur Insulin Resistance Atherosclerosis Study ingick. Ett antal olika riskfaktorer och hur de korrelerade till apoB och LDL-kolesterol.  Det fanns signifikant bättre koppling mellan förhöjt apoB men normalt LDL-kolesterol för flera riskfaktorer än omvänt, det vill säga vid normalt apoB men förhöjt LDL-kolesterol. Det gällde till exempel för bukfetma, avvikande blodfetter, onormalt höga insulinnivåer i blodet och blodproppar. För varje faktor som studerades fanns ett starkare samband med apoB än med LDL-kolesterol.

Sten Erik Jensen

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev