Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Årets lista får ny färg

Publicerad: 24 juni 2015, 04:00

Bild 1/10  

Foto: Meli Petersson Ellafi/Bildbyrån

När Dagens Medicins maktlista 20-årsjubilerar har resultatet av höstens val satt tydliga spår. Se plats 1 till 10 i bildspelet ovan och läs hela listan.


11. (-) Annika Strandhäll (S), socialförsäkringsminister, 40 år, Stockholm. Departementschef på socialdepartementet och därmed formellt sett Gabriel Wikströms chef. I praktiken har det ingen större betydelse och hon har fullt upp med sina egna områden. Men även i hennes minister­portfölj ryms frågor som är högintressanta för sjukvården. Många väntar med spänning på hur hon ska hantera frågorna kring sjukvårdens roll i sjukskrivningsprocessen.

12. (17) Johan Carlson, general­direktör, Folkhälso­myndig­heten, 61 år, Uppsala. Folkhälsofrågorna är högt prioriterade för den rödgröna regeringen. Det senaste exemplet är tillsättningen av kommissionen för jämlik hälsa som har en ambitiös agenda. Då blir Folkhälsomyndigheten viktig. Och myndigheten har också tagit vara på tillfället och synts i många frågor. Vissa ifrågasätter dock om detta är generaldirektörens förtjänst och efterlyser ett mer synligt ledarskap.

13.  (-) Emma Henriksson (KD), ordförande i riks­dagens social­utskott, 37 år, Nacka. Det är knepigt att vara ordförande i ett utskott när man är i opposition. Men med en minoritetsregering får riksdagen en viktig roll. Emma Henriksson har tillsammans med de andra allianspartierna i utskottet satt krokben för regeringen flera gånger, med stöd från SD. Men när hon nu petats som gruppledare för KD i riksdagen väcks frågetecken kring vilket förtroende hon har inom sitt parti.

14. (15) Ann-Sofi Lodin, region­direktör, Västra Götaland, 53 år, Göteborg. Tongivande och inflytelserik i kretsen av landstings- och region­direktörer. Har också en nyckelroll på hemma­plan med en ny politisk majoritet som lutar sig mot hennes er­farenhet och kunskap. Många tror att hon får en tyngre roll med den nya majoritet­en. Ett skäl är att det blågröna styret är mer öppet för samarbeten med den privata sektorn där Ann-Sofi Lodin tidigare har haft flera chefsposter.

15. (18) Sofia Wallström, generaldirektör, Tandvårds- och läkemedelsförmåns­verket, 45 år, Enköping (foto: Håkan Flank). Har fått en viktig roll när debatten om läkemedelskostnader blivit allt intensivare. Några berömmer henne för att hon tagit initiativ till en tätare dialog med SKL och landstingen. Hennes myndighet beskrivs som trovärdig och hennes ledarskap får goda om­dömen från andra makthavare som öser lovord som ”kompetent”, ”respekterad” och ”omtyckt” över henne.

16. (11) Gunilla Hult Backlund, general­direktör, Inspektionen för vård och omsorg, 60 år, Stockholm. Ivo är en central och viktig myndighet, men att leda den är ett svårt eller omöjligt uppdrag, säger många makthavare. De vill se mer insatser från generaldirektören för att minska de långa handläggningstiderna och få ordning på den interna strukturen. Men flera konstaterar att hon behöver få mer resurser från staten om hon ska lyckas med denna utmaning.

17. (29) Annelie Nordström, ordförande, Kommunal, 58 år, Stockholm. Med en socialdemokratisk regering är det naturligt att LO-förbundet Kommunal stärker sin ställning. Men alla inom partiet älskar inte Annelie Nordström. ”Hon är ensidigt inställd på ett löntagarperspektiv och är inte lösningsorienterad”, säger en socialdemokrat. Andra hyllar hennes tydlighet och att hon vågar utmana den rödgröna regeringen, i frågor som arbetstider och anställningstrygghet.

18. (20) Toivo Heinsoo, landstingsdirektör, Stockholms läns landsting, 65 år, Stockholm. Det har ryktats länge om att han snart ska sluta. När han nu har fyllt 65 lär ryktena fortsätta. Själv säger han inget om avgångsplaner. Kanske vill han först skola in listans nummer 45 som hälso- och sjukvårdsdirektör och göra henne redo att ta över som landstingsdirektör om politikerna vill. Oavsett vilket är han en tung maktfaktor tills han väljer att tacka för sig.

19. (5) Anders W Jonsson (C), ledamot i riks­dagens socialutskott, vice partiledare, 54 år, Gävle. Har lämnat ordförandeposten i socialutskottet. Men med sin rutin får han en ledande roll inom oppositionen i vårdfrågor. I ett osäkert riksdagsläge har han goda möjligheter till inflyt­ande. Vissa tycker att han har mer makt än utskottets ordförande. Men frågan är vad han hinner med när han i höst vikarierar som partiledare under Annie Lööfs föräldra­ledighet.

20. (38) Anna Starbrink (FP), sjukvårdslandstingsråd, Stockholms läns landsting, 43 år, Stockholm (foto. Joel Marklund/Bildbyrån). Har tagit över Filippa Reinfeldts tidigare roll. Är flitig och synlig i sjukvårdsdebatten. Men når inte upp till plats 14 som hennes företrädare hade på listan i fjol. Dels för att hon tillhör ett mindre parti, dels för att hon ansvarar för sjukvården i en minoritet som kan drabbas av smärtsamma nederlag i landstingsfullmäktige om SD röstar med de rödgröna.

21. (2) Mats Eriksson (M), vice ordförande i sjukvårdsdelegationen, Sveriges Kommuner och Landsting, 55 år, Varberg. Förra årets tvåa åker ner en bra bit på årets lista. Att vara vice ordförande i sjukvårdsdelegationen innebär tveklöst betydligt mindre makt än att vara ordförande. Men Mats Eriksson är långt ifrån maktlös. Förutom rollen i sjukvårdsdelegationen så leder han Region Halland, en av fem regioner och landsting med blått styre efter valet. Är viktig inom Moderaterna.

22. (26) Fredrik Lennartsson, myndighetschef, Vårdanalys, 49 år, Stockholm. Lovorden haglar över Vårdanalys. ”En tillgång för vården”, ”nödvändiga och efterlängtade rapporter”, ”effektiva och snabba utredningar” är några kommentarer från dem vi träffat. Trots detta är myndighetens framtid osäker. ”De behöver visa sitt värde för den nya regeringen”, säger en makthavare. Den uppgiften måste Fredrik Lennartsson nu ta sig an om han ska fortsätta att klättra på listan.

23. (22) Göran Stiernstedt, samordnare för ökat resursutnyttjande inom hälso- och sjukvård, 66 år, Stockholm. Det råder delade meningar om hur viktig hans roll är. Vissa tycker att uppdraget är livsviktigt för sjukvårdens framtid och tror att det kommer att leda till stora förändringar. Andra ser det mest som en enmanshow som inte kommer att resultera i någonting dramatiskt. Även på socialdepartementet går meningarna isär. Hur stor makt han får återstår att se.

24. (4) Olivia Wigzell, direktör, Statens beredning för medicinsk utvärdering, 51 år, Stockholm. Har inte samma direkta inflytande över sjukvårdspolitiken nu som när hon var på socialdepartementet. Men hon har en tydligare plattform att nå ut ifrån. Har som ambition att göra SBU till en mer relevant myndighet för sjukvården. Många tror att hon kommer att lyckas. Inte minst tack vare sitt enorma kontaktnät från åren på departementet.

25. (-) Åsa Regnér (S), barn-, äldre- och jämställdhetsminister, 50 år, Lidingö. Hon har en bredare portfölj än sin företrädare Maria Larsson (KD). Vissa tycker att det har betytt att hon inte har ägnat sig åt de frågor som berör sjukvården. Eller rent av prioriterat ner dem. Som när pengar från satsningen på de mest sjuka äldre omfördelades till bemanning i äldreomsorgen. Många väntar på vad hon ska göra i frågorna kring samordningen mellan sjukvård och äldreomsorg.

26. (-) Lena Micko (S), ordförande, Sveriges Kommuner och Landsting, 60 år, Linköping. Har delegerat det mesta inom sjukvården till listans nummer tre och nummer sex. Precis som företrädaren Anders Knape kommer hon från kommunsidan och har ingen större erfarenhet av sjukvårdspolitik. Men hon är engagerad i de övergripande frågorna, till exempel regionfrågan där hon har satt ner foten och vill tvinga fram färre regioner än dagens 21.

27. (-) Veronica Palm (S), vice ordförande i riksdagens socialutskott, 42 år, Stockholm. Var tippad att bli minister. I stället fick hon efterträda Lena Hallengren (S) som vice ordförande i socialutskottet. Få ifrågasätter hennes skicklighet som politiker. Men många undrar om hon har den motivation som krävs för den nuvarande rollen. De fick vatten på sin kvarn när Expressen i mars skrev att hon sökt tjänsten som general­direktör på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

28. (31) Anders Blanck, vd, Läkemedels­industriföreningen, 48 år, Stockholm.
Är en debattör som hörs och syns och många lyssnar på honom. Anders Blancks inflytande som lobbyist minskar knappast av att sjukvårdsministern har fått en statssekreterare som tidigare jobbat för läkemedelsindustrin. Men flera källor påpekar att det är ett svårt jobb att företräda en industri med många spretande viljor. ”Vad vill egentligen läkemedelsindustrin?”, frågar sig en makthavare.

29. (-) Jonas Andersson (FP), sjukvårdsregionråd, Västra Götaland, 49 år, Partille. ”Han styr sjukvården i Västra Götaland på egen hand”, säger en av de makthavare vi träffat. Det kanske är en mild överdrift. Men tveklöst är det så att Jonas Andersson har en nyckelroll i den blågröna koalition som tog över i Västra Götaland efter valet. Hans långa erfarenhet från sjukvårdspolitiken gör att han får ett inflytande som motsvarar mer än de 7,1 procent som FP fick i regionvalet.

30. (42) Anne Carlsson, förbundsordförande, Reumatiker­förbundet, 60 år, Karlstad (foto: Simon Hastegård/Bildbyrån). I en tid då patientföreträdarnas röst blir allt starkare är Anne Carlsson ohotad som patienternas representant nummer ett. Hon är kvinnan som personifierar patientperspektivet och som bjuds in att medverka i alla möjliga och omöjliga sammanhang. Har en karisma och pondus som går igenom både tv och Twitter. Frågan är möjligen om hon syns och märks så mycket att folk riskerar att tröttna.

31. (32) Stefan Jutterdal, ordförande, Fysio­t­erapeuterna, 58 år, Oskarshamn. Leder ett litet förbund men det hindrar honom inte från att ta stor plats i sjukvårdsdebatten. Lyckas steg för steg påverka sjukvården att dra mer nytta av fysioterapeuternas kompetens. Frågan är om han också kan få upp sina medlemmars löner. Dagens Medicins kartläggning 2014 visade att fysioterapeuter har haft en betydligt sämre löneutveckling de senaste 20 åren än läkare och sjuksköterskor.

32.(51–100) Daniel Forslund (FP), innovationslandstingsråd, Stockholms läns landsting, 39 år, Stockholm. Är på allas läppar sedan han lämnade Vinnova och blev Sveriges första innovationslandstingsråd. Han leder också den politiska styrgruppen i ”3R-samarbetet” och ska lotsa Stockholms, Västra Götalands och Skånes gemensamma satsning på vårdinformationssystem in i mål. Eller åtminstone se till att politikerna är överens om vad som behöver göras.

33. (36) Barbro Fridén, sjukhusdirektör, Sahl­grenska universitetssjukhuset, 59 år, Kungsbacka. Åker land och rike runt, predikar värde­baserad vård och talar om arbetet i Göteborg. Vissa hyllar hennes fokus på framtidsfrågor och säger att hon förbättrar och utvecklar vården. Andra är mindre imponerade. ”Hon lovar guld och gröna skogar med värdebaserad vård men den bilden har inte hennes medarbetare på Sahlgrenska”, säger en röst.

34. (37) Anders Hamsten, rektor, Karolinska institutet, 61 år, Stockholm. Flera makthavare som Dagens Medicin träffat tycker att Anders Hamsten har tagit för sig och blivit mer synlig i debatten under det senaste året. Han får också beröm för att han har tagit initiativ till viktiga samarbeten med näringslivet som kan bli betydelsefulla för att säkra resurser till den medicinska forskningen. Flera upplever också att han har politikens öra i forskningsfrågor.

35. (30) Thomas Berglund, vd och koncernchef, Capio, 63 år, Göteborg (foto: Niklas Larsson/Bildbyrån). Med en ny regering hamnade risk­kapitalägda välfärdsbolag i skottgluggen i vinstdebatten. I det läget tycker många att Thomas Berglund på riskkapitalägda Capio har varit skicklig och hållit en låg profil.  Trots detta är han fortfarande den privata vårdens främste företrädare. Men hans framtid vilar nu i händerna på de nya ägare som tar över när bolaget ska introduceras på Stockholmsbörsen.

36. (39) Gunilla Gunnarsson, cancersamordnare, SKL, 59 år, Söderköping. Har en nyckelroll för att genomföra regeringens satsning på att korta vänte­tiderna i cancervården. Det är hon som leder arbetet med att få landstingen att införa den danska modellen ”pakkeforløb” som på svenska har döpts till ”standardiserade vårdförlopp”. Det är en uppgift som kommer att möta tuffa utmaningar i form av personalbrist och annat som kan sätta käppar i hjulet.

37. (51–100) Henrik Fritzon (S), regionråd, Skåne, 42 år, Kristianstad. Leder som ordförande i regionstyrelsen ett skakigt rödgrönt minoritetsstyre. Har visat ett engagemang för att ta itu med det kaos som många tycker att skånsk sjukvård har varit de senaste åren. Han fick respekt från många när han sparkade den kontroversielle regiondirektören Jonas Rastad. Kanske var det den sortens maktdemonstration som behövdes för att han skulle få den pondus som en del tycker att han saknat.

38. (41) Ing-Marie Wiesel­gren, psykiatrisamordnare, Sveriges Kommuner och Landsting, 57 år, Uppsala. En viktig auktoritet för den svenska psykiatrin. Rådfrågas av de flesta och har mångas öra. Inte minst sjukvårdsministerns då han har lovat att frågor om psykisk ohälsa är prioriterade för regeringen. Enda orosmolnet på Ing-Marie Wieselgrens himmel är att uppdraget löper ut vid årsskiftet. Men de flesta tror att uppdraget förlängs eller att hon får en ny viktig roll.

39. (51–100) Karin Båtelson, ordförande, Sjukhus­läkarna, förste vice ordförande, Läkar­förbundet, 53 år, Göteborg. Har på allvar kommit in i rollen som vice ordförande i Läkarförbundet och jobbar tätt med Heidi Stensmyren. Får beröm för att hon har lyft frågor kring bemanning, läkemedel och digitalisering. Många uppskattar hur hon har utvecklat Sjukhusläkarna. ”Hon är bra på att kommunicera och har fått sjukhusläkarföreningen att bli konstruktiv”, säger en makthavare.

40. (28) Måns Rosén, utredare av den högspecialiserade vården, 66 år, Stockholm (foto: Anders Norderman). Har lämnat SBU och kan i stället fokusera på utredningen om högspecialiserad vård som ska vara klar i november. Alla är överens om att frågorna är högintressanta. Däremot är inte alla övertygade om att utredningens förslag kommer att få genomslag och bli verklighet. Flera tror att det arbete med regionfrågan som regeringen har satt i gång kan bli viktigare för sjukvårdens nivåstrukturering.

41. (-) Alf Jönsson, landstingsdirektör, Lands­tinget i Kalmar län, till­trädande region­di­rektör, Region Skåne, 55 år, Kalmar. Efterträder den kontroversielle och högljudde Jonas Rastad. Att den politiska ledningen nu letade efter en annan typ av person är tydligt enligt dem som känner båda. ”Han är raka motsatsen till Jonas Rastad”, säger en makthavare om Alf Jönsson som beskrivs som ”försiktig och eftertänksam”. Hur ett sådant ledarskap fungerar i Skåne återstår att se.

42. (51–100) Anders Åkesson (MP), regionråd, Skåne, 49 år, Malmö. Trots att partiet sitter i regeringen är Anders Åkesson den enda miljöpartisten på listan. De vårdprofilerade MP-politikerna Helene Öberg och Gunvor G Ericson har blivit statssekreterare med andra ansvarsområden. Då blir Anders Åkessons roll viktig. Han är rösten för en grön sjukvårdspolitik inom SKL, i Skåne och i den egna partistyrelsen. Men han kämpar i motvind i ett parti där vårdfrågorna inte är högst på agendan.

43. (-) Anders Lönnberg, nationell life science- samordnare, 60 år, Lidingö. Har lång erfarenhet som både politiker och patientföreträdare. I sin nya roll har han nytta av sitt stora kontaktnät i sjukvårdsvärlden. Många ser utnämnandet av honom som en tydlig signal om att regeringen vill prioritera life science-sektorn. Och många förväntar sig att hans arbete ska resultera i en pengapott att fördela till forskningen. Uteblir pengarna kan förväntningarna vändas till besvikelse.

44. (45) Jan Eriksson, chef för Skånes universitetssjukvård, 57 år, Halmstad. Många tror att han kommer att ta ett kliv framåt nu när Skåne får en ny regiondirektör. Men det råder delade meningar om hans ledarskap. En del tycker att han är en tydlig och rak ledare och uppskattar detta. Några vill att han ska bli mer synlig i sjukvårdsdebatten. Andra tycker att Sus är för toppstyrt och en makthavare säger att Jan Eriksson ”ser verksamheten som ett excelark”.

45. (51–100)Barbro Naroskyin, landstingsdirektör, Landstinget i Östergötland, till­trädande hälso- och sjukvårds­direktör, Stockholms läns landsting, 59 år, Stockholm (foto: Katja Kircher). ”Hon är tydlig, resultatinriktad och får folk med sig”, säger en makt­havare med erfarenhet av Barbro Naroskyins ledarskap. Det är egenskaper hon kommer att behöva i sin blivande roll i Stockholm. Flera tror att den bara är ett steg på vägen mot att efterträda Toivo Heinsoo som landstingsdirektör.

46. (49) Torbjörn Rosdahl (M), finanslandstingsråd, Stockholms läns landsting, 66 år, Sollentuna. Stärktes när han gick segrande ur striden mot Filippa Reinfeldt om finanslandstingsrådsposten. Precis som tidigare lägger han sig sällan i rena sjukvårdsfrågor, men när det gäller finansieringen av sjukvården och de stora övergripande frågorna har han sista ordet. Där har han stora utmaningar, som den kraftigt för­dyrade prislappen för Nya Karolinska.

47. (-) Torkel Nyman, chef för enheten för folkhälsa och sjukvård, socialdepartementet, 44 år, Stockholm. Kanske den mest anonyma makthavaren på topp 50. Företrädaren Olivia Wigzell var fyra i fjol. Torkel Nyman är långt ifrån det inflytandet än. Folk i hans närhet säger att han medvetet valt att jobba internt och inte synas utåt. Men det innebär inte att han är maktlös. Som enhetschef är han den som ska se till att sjukvårdsministerns politik går från beslut till handling.

48. (-) Melvin Samsom, sjukhus­direktör, Karolinska universitets­sjukhuset, 55 år, Stockholm. Förväntningarna på honom var höga när han tillträdde. Ännu har han långt kvar till att infria dem. Men många tycker ändå att det börjar röra på sig på Karolinska. Han har haft ett internt fokus och jobbat med struktur, effektivisering och att modernisera arbetssätt på sjukhuset under sin första tid i rollen. ”Många runtom i landet följer noga det han gör”, säger en källa.

49. (10) Lars-Erik Holm, generaldirektör, Socialstyrelsen, 64 år, Stockholm. Lämnar uppdraget i oktober och många betraktar honom redan som en ”lame duck” utan inflytande. Men i den post som han ändå har tills dess finns fortfarande makt. Fram till oktober är det Lars-Erik Holm som har sista ordet på Socialstyrelsen. Dessutom tycker flera att han har blivit allt mer frispråkig och förväntar sig radikala och kontroversiella utspel under hans sista tid på posten.

50. (-) Emma Spak, ord­förande, Sveriges yngre läkares förening, 38, Mölndal (foto: Cina Stenson). ”Hon syns överallt” är den vanligaste kommentaren om Emma Spak. Hon har blivit en profil som alla vill ha med när sjukvården diskuteras. Har varit synlig i de stora framtidsfrågorna för sjukvården. Men även i frågor av mer facklig karaktär och sådant som rör it, läkemedel och medicinteknik, som ordförande i Läkar­förbundets råd för detta. Många spår att hon får ännu tyngre uppdrag i framtiden.

51–100

Ove Andersson
, ordf. Distriktsläkar­­föreningen, andre vice ordförande, Läkarförbundet

Martin Andreasson (M), regionråd, Västra Götaland

Anders Anell, professor i hälsooch sjukvårdens organisation och ekonomistyrning, Lunds universitet

Kjell Asplund, ordförande, Statens medicinsk etiska råd

Johan Assarsson, vd, Inera

Ingrid Bengtsson-Rijavec, hälso- och sjukvårdsdirektör, Skåne

Ella Bohlin (KD), landstingsråd, Stockholms läns landsting

Oscar Boldt-Christmas
, konsult, Mc Kinsey

Morgan Eklund (S)
, politiskt sakkunnig, socialdepartementet

Helén Eliasson (S)
, oppositions­regionråd, Västra Götaland

Kerstin Evelius
, nationell samordnare för psykisk hälsa, socialdepartementet

Johan Fredriksson
, vd och koncernchef, Praktikertjänst

Inga-Kari Fryklund
, förbundsdirektör, Vårdföretagarna

Roger Henriksson
, chef för ­regionalt cancercentrum ­Stockholm-Gotland

Åsa Himmelsköld
, chef för sektionen för hälso- och sjukvård, Sveriges Kommuner och Landsting

Anna-Lena Hogerud (S), sjukvårdsregionråd, Skåne

Torsten Håkansta
, generaldirektör, E-hälsomyndigheten

Martin Ingvar
, professor i neurofysiologi och vicerektor för samordning av frågor avseende framtidens hälso- och sjukvård, Karolinska institutet

Liselott Kilaas
, koncernchef, Aleris

Lars Klareskog
, senior professor i reumatologi, Karolinska institutet

Anders Knape (M)
, andre vice ordförande, Sveriges Kommuner och Landsting

Stefan Larsson, konsult, Boston consulting group

Carola Lemne
, vd, Svenskt näringsliv

Marie Ljungberg Schött (M)
, sjukvårdslandstingsråd, Stockholms läns landsting

Olle Lundberg
, ordförande i kommissionen för jämlik hälsa; direktör, Centre for health equity studies

Lena Lundgren
, hälso- och sjukvårdsdirektör, Landstinget i Östergötland, ordförande i E-hälsomyndigheten

Lisbeth Löpare Johansson
, vårdstrategisk chef, Vårdförbundet

Johnny Magnusson (M)
, regionråd, Västra Götaland (ny)

Roger Molin
, analytiker, Sveriges kommuner och landsting

Kerstin Nilsson
, ordförande, Läkaresällskapet

Filippa Nyberg
, vd, Läkaresällskapet

Eva Olofsson (V)
, oppositionsregionråd, Västra Götaland, ordförande i primärvårdsdelegationen, Sveriges kommuner och landsting

Per Ramhorn (SD)
, ledamot i riksdagens socialutskott och sjukvårdspolitisk talesperson

Ilmar Reepalu
, utredare, utredningen om reglering av offentlig finansiering av privat utförda välfärdstjänster

Nina Rehnqvist
, ordförande, Statens beredning för medicinsk utvärdering

Filippa Reinfeldt
, ansvarig för Business development och public affairs, Aleris

Sara Riggare
, debattör och forskare, Karolinska institutet

Inger Ros
, ordförande, Riksförbundet Hjärtlung

Jonas Sjöstedt (V)
, partiledare

Carl Johan Sonesson (M)
, oppositionsregionråd, Skåne

Ann Söderström
, hälso- och sjukvårdsdirektör, Västra Götaland

Anders Tegnell, chef för avdelningen för uppföljning och övervakning, statsepidemiolog, Folkhälsomyndigheten

Håkan Tenelius
, näringspolitisk chef, Vårdföretagarna

Karin Träff Nordström
, ordförande, Svensk förening för allmänmedicin

Mats Ulfendahl
, huvudsekreterare inom medicin och hälsa, Vetenskapsrådet

Erika Ullberg (S), oppositionslandstingsråd, Stockholms läns landsting

Johan Wallér
, vd, Svensk apoteksförening

Joachim Werr
, vd, Health navigator

Barbro Westerholm (FP)
, riksdagsledamot och sjukvårdspolitisk talesperson

Cecilia Widegren (M), ledamot i riksdagens socialutskott

Så rankar vi makthavarna

■ Maktlistan bygger på bakgrundssamtal med ett 50-tal makt­havare i svensk sjukvård. Bedömningen på listan ska spegla både formell makt och informellt in­flytande.
■ Vissa personer som har ett stort indirekt inflytande över vården, som statsministern och finansministern, saknas för att de inte har mer inflytande över vården än över andra sektorer i samhället.
■ Fjolårets placering står inom parantes.

SAMUEL ÅSGÅRD

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev