Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Åtgärder mot luftföroreningar kan minska hjärtinfarkter

Publicerad: 24 februari 2011, 10:39

Åtgärder mot luftföroreningar kan minska hjärtinfarkter

Foto: Foto: Photos.com

Att ta kokain kan vara den farligaste utlösande faktorn för hjärtinfarkt. Men ur folkhälsosynpunkt är andra faktorer viktigare, som åka bil och att exponeras för luftföroreningar, enligt en ny studie. (Ny version den 24 februari kl 10.10.)


Ateroskleros är den underliggande orsaken bakom de allra flesta hjärtinfarkter. Men sedan finns det också andra omständigheter som kan bidra till att utlösa en infarkt i det akuta skedet. Nu har forskare från Belgien gjort en sammanställning av data från epidemiologiska studier över sådana utlösande faktorer.

Slutsatsen är att användning av kokain var den starkaste faktorn, vilket ökade risken för hjärtinfarkt hela 23 gånger. Därefter följde att ha ätit en ovanligt stor måltid och ha rökt marijuana, vilket ökade risken 7,0 respektive 4,8 gånger.

Forskarna gjorde också beräkningar över hur lång tid som personer kan tänkas utsättas för de olika omständigheterna. Att ha färdats i ett fordon framstod då som den totalt sett viktigaste utlösande faktorn för hjärtinfarkt.

Om människor skulle sluta att till exempel åka bil, cykla och utnyttja allmänna färdmedel skulle 7,36 procent av alla hjärtinfarkter undvikas, enligt analysen.

Nummer två till fyra på listan var fysisk utmattning, alkoholkonsumtion och kaffedrickande. Se lista nedan.

Forskarna ägnar särskild uppmärksamhet åt exponering för luftföroreningar, vilket enligt analysen utlöser 4,8 procent av hjärtinfarkterna. De anser att minskning av luftföroreningar bör vara ett viktigt mål om insjuknandet i hjärtinfarkt ska minska.

Totalt baseras analysen på 36 olika studier av insjuknande i icke-dödliga hjärtinfarkter. Forskarna poängterar att de inte kunnat uppskatta effekten av vissa möjliga utlösande faktorer som fotbolls-VM, jordbävningar, temperaturförändringar, passiv rökning och deltagande i krig. De påpekar också att det inte går att säga någonting om hur de olika faktorerna eventuellt samverkar.

Studien publiceras i tidskriften Lancet.

Sex utlöser 2,2 procent av hjärtinfarkterna

Enligt beräkningar från de belgiska forskarna ser listan över de viktigaste utlösande faktorerna för hjärtinfarkt ut så här. Procentsatsen anger hur stor andel av hjärtinfarkterna som skulle undvikas om riskfaktorn helt försvann.

1. Åka bil, cykel, motorcykel eller allmänna färdmedel - 7,4 procent.

2. Fysisk utmattning - 6,2 procent.

3. Druckit alkohol - 5,0 procent

3. Druckit kaffe- 5,0 procent

5. Minskning av partiklar i luften med 30 mikrogram/kubikmeter - 4,8 procent.

6. Negativa känslor - 3,9 procent

7. Ilska - 3,1 procent

8. Nyligen ätit en ovanligt stor måltid - 2,7 procent

9. Positiva känslor - 2,4 procent.

10. Sexuell aktivitet - 2,2 procent

11. Användning av kokain - 0,9 procent.

12. Rökt marijuana - 0,8 procent

13. Luftvägsinfektioner - 0,6 procent

Läs abstract till studien:

Lancet, publicerad online den 24 februari 2011

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev