Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Även män med migrän kan bli friska efter medelåldern

Publicerad: 11 oktober 2006, 09:29

Migrän kan gå bort med stigande ålder hos både kvinnor och män. Det visar en ny svensk studie. Vad det beror på är dock oklart.


Kön, sociala levnadsförhållanden eller typ av migränsymtom spelar ingen roll för att förutse vilka migränpatienter som kommer att bli av med sin sjukdom och vilka som kommer att ha den kvar. Men det står det klart att sjukdomen försvinner med tiden hos tre av tio patienter. Det visar en studie gjord av Carl Dahlöf, professor i neurologi och verksamhetschef för Migränkliniken i Göteborg.

Studien är en långtidsuppföljning av 201 patienter, 100 män och 101 kvinnor, vars migrän startade någon gång före 49 års ålder. Försökspersonerna har valts ut slumpvis från klinikens eget patientregister. Studien gjordes genom telefonintervjuer med varje patient, som bland annat tillfrågades om hur täta deras migränanfall var.

Kan försvinna även hos män
Resultaten visar att migränen hade försvunnit under den tio år långa observationsperioden hos nära var tredje patient. Tidigare studier har visat att migrän kan avta med ålder hos kvinnor, till exempel i övergångsåldern efter att menstruationen upphört.

Men i denna studie syntes ingen skillnad mellan kvinnor och män, som alltså hade lika stora chanser att bli av med sin sjukdom. Vad som styr patienternas tillfrisknande kan studien dock inte visa, varken när det gäller typ av symtom, personliga förutsättningar eller behandlingsinsatser.

– Av alla undersökta faktorer fanns ingen som kunde förutsäga vilka personer som skulle bli av med sin migrän. Men det resultatet i sig är också en intressant kunskap, säger Carl Dahllöf.

En möjlig orsak, enligt Carl Dahllöf, kan vara att stressen, som ofta utlöser ett migränanfall, minskar senare i livet och att migränen då försvinner hos en del.

Studien ger stöd för att korrekt läkemedelsbehandling kan minska andelen patienter där sjukdomen utvecklas till så kallad kronisk migrän, med attacker fler än 15 dagar per månad. Framför allt gäller det dem som utvecklar kronisk migrän till följd av att de tar för mycket läkemedel, till exempel Treo och Imigran.

Ökat intresse för akupunktur
Ett annat av studiens fynd är att vissa patienter kände sig hjälpta av behandling med akupunktur. Inställningen till alternativ behandling hade också blivit mer positiv bland försökspersonerna under perioden. Drygt hälften av patienterna hade provat någon annan behandling än läkemedel under 2005. Det hade ungefär var fjärde migränpatient gjort före 1996.

De flesta, 65 procent, av dem som provade alternativmedicin förra året valde akupunktur. Ungefär hälften ansåg sig hjälpta av det.

Tidigare studier med kortare uppföljningstid, bland annat en systematisk översikt gjord av Cochranesamarbetet från år 2004, har visat stöd för att akupunktur kan hjälpa mot migrän. Sambandet undersöktes dock inte i  SBU:  s rapport Metoder för behandling av långvarig smärta , som kom i våras.

– Det finns stöd i forskningen för att akupunktur kan påverka migrän så att attackerna kommer mindre ofta och även minskar i intensitet. Jag tycker att det är ett bra alternativ, framför allt eftersom det inte ger några bieffekter, säger Thomas List, professor och övertandläkare på Tandvårdshögskolan i Malmö och sakkunnig i  SBU:  s rapport.

Forskare: Carl Dahlöf, Migränkliniken i Göteborg samt institutionen för
neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Medarbetare: Susanne Casserstedt, Tina Motallebzadeh.
Projekt:  "Migränhantering i ett tioårsperspektiv – en interimsanalys".
Finansiering:  Migränkliniken i Göteborg och Västra Götalandsregionen.
Kontakt:  carl.dahlof@migraineclinic.se.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev