Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

torsdag22.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Hjärta-kärl

Ballongvidgning var bäst för lågriskpatienter efter hjärtinfarkt

Publicerad: 16 september 2003, 08:18

Ballongvidgning av kranskärl förbättrade överlevnaden hos lågriskpatienter efter en hjärtinfarkt jämfört med läkemedelsbehandling. Det framgår av en tysk studie i veckans utgåva av tidskriften Circulation.


Allt fler patienter genomgår ballongvidgning efter en hjärtinfarkt, även patienter med förträngning enbart i ett kranskärl och utan kärlkramp veckorna efter den akuta hjärtinfarkten. Men det har inte tidigare genomförts någon randomiserad studie som stöder användningen av denna metod. Däremot finns andra undersökningar, som resultat från det svenska omfattande registret riks-HIA som stöder utvecklingen.  En forskargrupp från bland annat Klinikum Ludwigshafen, Ludwigshafen, Tyskland, gjorde en randomiserad öppen studie där 300 patienter slumpades till antingen ballongvidgning eller läkemedelsbehandling. När studien påbörjades 1994 kallades metoden PTCA, perkutan transluminal koronar angioplastik. Då användes inte stentar och glykoprotein IIb/IIIa-receptorhämmare som med dagens moderna metoder. Med stentar kallas behandlingen numera PCI, perkutant kranskärlsingrepp.  Patienterna hade haft en ST-höjningsinfarkt men var stabila 8-42 dagar efteråt och utan kärlkramp. De var 58 år i genomsnitt och 87 procent var män. 4 procent hade tidigare haft en hjärtinfarkt och 60 procent behandlades med propplösande läkemedel.  Efter ett års uppföljning var 90 procent av patienterna som ballongvidgades vid liv och de hade inte heller haft någon ny infarkt, hade inte igen behandlats för kranskärlssjukdom eller besökt sjukhus för svår kärlkramp. Motsvarande andel för medicinsk behandling var 82 procent. Skillnaden var dock ej statistiskt säkerställd, p-värdet var 0,06. Efter 56 månaders uppföljning var siffrorna 80 procent respektive 66 procent. Denna skillnad var signifikant, p=0,05.  Överlevnaden efter 56 månader var 96 procent respektive 89 procent, vilket var signifikant, p=0,02.  Författarna konstaterar att trots att studien avbröts i förtid på grund av svårighet att rekrytera patienter, kunde den visa att ballongvidgning efter den akuta fasen förbättrar det kliniska utfallet på lång sikt för lågriskpatienter. Ursprungligen planerades att 800 patienter skulle delta, vilket sannolikt skulle ha förstärkt slutsatserna.

Sten Erik Jensen

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev