Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Begränsad nytta av aggressiv lipidsänkning

Publicerad: 16 november 2005, 15:42

Intensiv sänkning av kolesterolvärdet hos högriskpatienter minskade inte risken för större hjärthändelser, visar en stor europeisk studie. Däremot minskade bland annat risken för en icke dödlig hjärtinfarkt.


I studien Incremental Decrease in Endpoints Through Aggressive Lipid Lowering, Ideal, har forskare jämfört en väl använd statinbehandlning med en kraftfullare typ av kolesterolsänkning. Totalt ingick 8 888 patienter, varav 2 509 svenskar, som tidigare hade haft hjärtinfarkt, i studien.

Patienterna valdes slumpvis ut till behandling med normaldos av simvastatin eller en hög dos av atorvastatin (Lipitor). Medianvärdet för uppföljningstiden av patienterna var 4,8 år. Nivån av LDL-kolesterol hos patienterna låg i genomsnitt 28 procent högre i simvastatin-gruppen än i atorvastatingruppen under studiens gång.

Det primära syftet med studien, som finansierades av läkemedelsföretaget Pfizer, var att ta reda på om en intensiv sänkning av LDL-kolesterolet hos hjärtinfarktspatienter minskade risken för stora hjärthändelser - en kombination av dödlig och icke dödlig kranskärlshändelse eller ett hjärtstillestånd som patienten överlevde.

Studien, vars resultat publiceras i det senaste numret av The Journal of the American Medical Association, kunde inte visa att en intensiv sänkning av LDL-kolesterol minskade risken för stora hjärthändelser enligt det valda primära effektmåttet. När forskarna tittade specifikt på bland annat en ny hjärtinfarkt utan dödlig utgång sågs däremot en minskning av antalet nya fall i atorvastatin-gruppen, jämfört med simvastatingruppen.

Studien visar också att det inte finns någon skillnad i dödlighet mellan de båda grupperna, vilket enligt forskarna tyder på att intensiv sänkning av kolesterolnivån med atorvastatin är en säker behandlingsmetod.

Camilla Wernersson

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev