Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Behandling av snarkarsjuka minskade risk för hjärtsjukdom

Publicerad: 31 juli 2002, 09:06

Män med obstruktivt sömnapnésyndrom, snarkarsjuka, löper stor risk för hjärt-kärlsjukdom. Nu visar en studie från Göteborg att om sömnapnésyndromet behandlas effektivt så kan risken för hjärt-kärlsjukdom minskas kraftigt.


I studien, utförd vid Sömnlaboratoriet, Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, ingick 182 män som var 30-69 år när studien inleddes 1991; medelåldern var knappt 47 år. Av dessa hade 60 stycken obstruktivt sömnapnésyndrom och 122 var en kontrollgrupp.  Före 1991 hade ingen av männen i studien högt blodtryck eller annan hjärt-kärlsjukdom. Inte heller lungsjukdom, diabetes, psykisk sjukdom, alkoholberoende eller annan sjukdom.  Data om männen samlades in för en sjuårsperiod som slutade vid årsskiftet 1998-1999. Data som bland annat omfattade effekten av behandlingen av sömnapnésyndrom, kroppsmasseindex BMI, blodtryck och rökvanor samlades in och bearbetades.  Bland dem som initialt hade diagnosen sömnapnésyndrom inträffade åtminstone ett fall av hjärt-kärlsjukdom hos 22 av 60 män, det vill säga 37 procent. Bland de 122 utan sömnapnésyndrom inträffade hjärt-kärlsjukdomshändelser hos 8 män, det vill säga 7 procent.  Förekomst av sömnapnésyndrom nära nog femdubblade risken för hjärtsjukdom under den studerade perioden när man justerat data för andra riskfaktorer.  Effektivt med behandling  En framgångsrik behandling av sömnapnésyndromet minskade risken för hjärtsjukdom kraftigt - till samma nivå som för de män som inte led av sömnapné när studien inleddes.  Däremot var dålig effekt av behandlingen starkt förknippad med risk för hjärt-kärlsjukdom. Av 37 män med ofullständig effekt av sömnapnébehandlingen drabbades 21, det vill säga 57 procent, av minst en hjärt-kärlhändelse under studieperioden.  En statistisk analys visade att en framgångsrik behandling av sömnapnésyndrom minskade risken för hjärt-kärlsjukdom med 90 procent när man tagit hänsyn till männens systoliska blodtryck när studien inleddes.  Forskarna anser att man bör överväga en kraftfull behandling redan vid relativt milda former av sömnapnésyndrom; det vill säga redan före det att vakenheten dagtid hunnit påverkas.

Sten Erik Jensen

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev