Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Behandling bra även i hög ålder

Publicerad: 26 november 2014, 05:00

Foto: Thinkstock

Äldre har minst lika stor nytta som yngre av blodförtunnande läkemedel vid förmaksflimmer, stroke och hjärtinfarkt, konstaterar SBU.


I en rapport som publiceras i dag, onsdag, har SBU undersökt hur starkt vetenskapligt stöd det finns för att personer över 65 år har nytta av behandling med tablettbehandling med blodförtunnande läkemedel och trombocythämmare.

Myndigheten kommer fram till att det inte finns några vetenskapligt underbyggda skäl att enbart på grund av hög ålder avstå från att behandla patienter med sådana läkemedel.

I rapporten har SBU vägt nytta mot risk för blödning vid behandling på indikationer som strokeprofylax vid förmaksflimmer, profylax mot återinsjuknande i stroke och akut kranskärlssjukdom.

Myndigheten konstaterar att den här typen av läkemedel används högt upp i åldrarna trots osäkert kunskapsunderlag om nytta och risk hos personer som är 65 år eller äldre.

Enligt SBU finns det också en underanvändning hos äldre, vilket kan bero på en rädsla för biverkningar.

Men överlag är balansen mellan risk och nytta alltså minst lika bra hos äldre som hos yngre, enligt SBU. Det gäller för de flesta av de studerade indikationerna, såsom förmaksflimmer, stroke och hjärtinfarkt.

SBU påpekar dock att de äldsta patienterna som inkluderats i studierna som ligger till grund för slutsatserna sannolikt är mer vitala, mindre multisjuka och mer sällan använder många olika typer av läkemedel samtidigt, jämfört med patienter i sjukvården som ofta inte skulle ha kunnat inkluderas.

Myndigheten betonar därför att den ansvariga läkaren alltid måste bedöma den enskilda individens risk för blödning och ta hänsyn till annan läkemedelsbehandling som kan påverka risken.

KATRIN TRYSELL

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev