Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Biomarkörer obetydliga för bedömning av hjärt-kärlrisk

Publicerad: 1 juli 2009, 07:24

Att mäta olika biomarkörer i blodet för att bedöma risken för hjärtinfarkt och stroke tillför inget utöver att bara använda traditionella riskfaktorer. Det hävdar forskare i Lund.


Ett internationellt forskarlag, under ledning av Olle Melander vid Universitetssjukhuset i Lund, har utvärderat värdet av olika biomarkörer för att bedöma risken för kardiovaskulära händelser. Bakgrunden är att tidigare studier kring dessa biomarkörer visat motstridiga resultat, enligt Lundaforskarna.

Deras studie omfattar 5 067 personer boende i Malmö. De var i snitt 58 år gamla och hade inte haft tidigare hjärt-kärlsjukdom när de inkluderades i studien mellan 1991 och 1994. Vid studiestarten mättes förekomsten av flera biomarkörer i blodet hos deltagarna, däribland inflammationsmarkören CRP och hjärtmarkörerna N-BNP, cystatin C och lipoproteinassocierat fosfolipas 2.

Forskarna följde sedan upp vilka som drabbades av hjärtattack, stroke eller död i kranskärlssjukdom inom de närmsta i snitt 13 åren, via det nationella slutenvårdsregistret, dödsorsaksregistret och ett lokalt strokeregister.

Resultaten visar att fem av de sex studerade biomarkörerna oberoende kunde kopplas till risken för sådana kardiovaskulära händelser.

Men jämfört med att bedöma risken enbart med hjälp av traditionella riskfaktorer, som blodtryck och kolesterolvärden, tillförde biomarkörerna endast marginellt med information. Bland annat var det bara ett fåtal av deltagarna som fick placeras i en högre eller lägre riskgrupp på grund av mätningen av biomarkörer.

Störst nytta gjorde markörerna bland de personer som hade en medelhög risk, där de medförde att 15 procent fick flyttas till en annan riskgrupp, i de flesta fall till en lägre.

Totalt sett är ändå vinsterna med att mäta biomarkörer minimala, skriver forskarna i sin artikel som publiceras i veckans nummer av tidskriften Jama.

I en medföljande kommentar i tidskriften skriver Svati H Shah vid Duke University Medical Center i USA att studien pekar på vikten av att utvärdera nya biomarkörer. Han framhåller även att studien utförts på lågriskindivider, där dessa biomarkörer inte väntas ha lika stort värde som hos dem med högre risk.

Studien har gjorts i samarbete med forskare vid bland annat Massachusetts General Hospital i Boston i USA.

Läs studiens abstract:

Jama 2009; 302: 49-57

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev