tisdag6 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Blandade resultat för cellterapi efter hjärtinfarkt

Publicerad: 6 november 2012, 14:55

AHA 2012. Negativt respektive lovande. Så blev utfallet i två nya mindre studier av benmärgsbaserad cellterapi mot hjärtsjukdom.


Carl-Magnus Hake

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se


Det är två amerikanska forskarlag som undersökt två olika angreppssätt för att förbättra hjärtfunktionen med hjälp av celler från benmärgen.

I den ena studien prövade forskare att ge en infusion med så kallade mononukleära celler direkt i det kranskärl som var drabbat av en infarkt.

Det gick dock inte att se någon effekt av behandlingen på vänsterkammarfunktionen, jämfört med placebo, varken då cellerna gavs tre eller sju dagar efter det att infarkten hade behandlats med ballongvidgning.

Tillsammans med tidigare resultat från andra studier pekar fynden på att mononukleära celler inte fungerar som behandling direkt efter att en hjärtinfarkt inträffat, enligt forskarna bakom studien.

I den andra undersökningen testades en annan typ av celler från benmärgen, så kallade mesenkymala stamceller, hos patienter med en mer långvarig hjärtmuskelsjukdom på grund av en tidigare hjärtinfarkt. Cellerna injicerades direkt i hjärtmuskulaturen via en kateter som förts in i hjärtat.

Upp till ett år efter injektionen presterade patienterna bättre på ett sex minuters gångtest och infarktstorleken tycktes krympa. Vänsterkammarfunktionen var dock opåverkad.

Forskarna bakom studien anser att resultatet är lovande inte minst för att förekomsten av autoimmuna reaktioner var låg, både hos patienter som fått stamceller från egen benmärg men framför allt hos dem som fått stamceller från donatorer. De påpekar dock att resultaten ska tolkas med försiktighet då ingen placebokontroll användes.

Läs originalstudierna:

Jay Traverse med flera. Effect of the Use and Timing of Bone Marrow Mononuclear Cell Delivery on Left Ventricular Function After Acute Myocardial Infarction. The TIME Randomized Trial. Jama, publicerad online den 6 november 2012. DOI: doi:10.1001/jama.2012.28726.
Joshua Hare med flera. Comparison of Allogeneic vs Autologous Bone Marrow–Derived Mesenchymal Stem Cells Delivered by Transendocardial Injection in Patients With Ischemic Cardiomyopathy. The POSEIDON Randomized Trial. Jama, publicerad online den 6 november 2012. DOI: 10.1001/jama.2012.25321.

Relaterat material

Stamceller reparerade hjärtan

Stamceller fick hjärtat att pumpa bättre

Stamcellsmobilisering minskade inte skador av hjärtinfarkt

Stamceller återställde råttors hjärtfunktion efter hjärtinfarkt

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev