Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Blandat resultat i hjärtsviktsstudie

Publicerad: 31 augusti 2020, 16:12

Läkemedlet sakubitril-valsartan minskade en hjärtsviktsmarkör hos patienter med den svårbehandlade formen av hjärtsvikt där vänsterkammarfunktionen är bevarad, medan andra effektmått inte påverkades. Resultatet övertygar inte en svensk expert.


Ämnen i artikeln:

HjärtsviktLäkemedelNovartisESC

− Detta är en väldesignad, välbalanserad och relativt stort studie. Men jag tror att det krävs tydligare och mer konsistenta effekter för att klinisk praxis ska ändras, säger Hans Persson, kardiolog och överläkare vid Danderyds sjukhus.

Hjärtsvikt där vänsterkammarfunktionen är bevarad utgör nästan hälften av all hjärtsvikt. Tillståndet kallas vanligen HFpEF, heart failure with preserved ejection fraction.

Hittills finns ingen terapi som visat sig påverka prognosen vid denna form av sjukdomen. I stället rekommenderas behandling mot symtom och underliggande tillstånd, som högt blodtryck.

I en ny randomiserad studie undersökte ett internationellt forskarlag hur det nyare hjärtsviktsläkemedlet sakubitril-valsartan stod sig mot patienters redan befintliga behandling. Det senare kunde vara antingen ACE-hämmaren enalapril, ARB-läkemedlet valsartan eller placebo om patienten inte hade någon behandling från början.

Det ena primära effektmåttet var nivån på hjärtsviktsmarkören NT-proBNP efter tolv veckor. Här såg forskarna en skillnad till fördel för dem som lottats till sakubitril-valsartan, jämfört med sin tidigare behandling.

Men på det andra primära effektmåttet, som var ändring i gångsträcka på sex minuter, fanns ingen skillnad mellan grupperna.

Inte heller på de sekundära effektmåtten livskvalitet och symtom enligt skalan NYHA fanns någon skillnad mellan grupperna. Däremot var det vanligare i kontrollgruppen med sjukhusinläggningar på grund av försämrad hjärtsvikt, vilket här räknades som en säkerhetsvariabel.

Enligt forskarna är resultaten samstämmiga med en annan större studie med sakubitril-valsartan vid HFpEF. Denna tidigare studie presenterades på förra årets ESC-kongress och läkemedlet var här nära att kunna visa en statistiskt säkerställd effekt på sjukhusinläggning och död, jämfört med valsartan.

Forskarna anser att studierna visar att det finns ”potential” för sakubitril-valsartan att bli en behandling vid HFpEF.

− Jag håller med om att det finns trender i bägge studierna som pekar i rätt riktning. Men det finns ännu inga bevis för att den här behandlingen gör stor klinisk nytta för de här patienterna. Den nya studien var inte designad för att ta reda på om man skulle kunna se en eventuell effekt på sjukhusinläggningar och dödsfall. Den hade kort uppföljning med låga händelsetal. Det mest intressanta vore att göra en studie där man jämfört med placebo, säger Hans Persson.

Studien, som omfattar nästan 2 600 patienter, presenterades i går söndag på kongressen för det Europeiska kardiologisällskapet, ESC.

Se presentationen:

Burkert Pieske med flera. Angiotensin receptor neprilysin inhibition compared with individualized medical therapy for comorbidities in patients with heart failure and preserved ejection fraction − the PARALLAX trial.

Carl-Magnus Hake

Reporter

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev