Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Blodfettsänkare förebyggde hjärtsjukdom hos diabetiker

Publicerad: 20 augusti 2004, 08:18

Primärprevention med det blodfettsänkande läkemedlet atorvastatin till patienter med typ 2-diabetes minskade risken för hjärtinfarkt och stroke, enligt en ny studie som publiceras i lördagens utgåva av Lancet. Forskarna tycker det är dags att diskutera om behandling med statiner ska ges till alla typ 2-diabetiker.


Typ 2-diabetes ger en kraftig ökning av risken för kranskärlssjukdom och stroke. Prognosen vid sjukdom är också sämre för typ 2-diabetiker. Observationsstudier och subgruppsanalyser har i en del studier pekat på att blodfettsänkande statiner kan minska risken för dessa patienter.  Cards är den första studien som helt fokuserat på primärpreventiv behandling av patienter med typ 2-diabetes. I den ingick 2838 patienter med typ 2-diabetes i åldern 40-75 år vid 132 centra i Storbritannien och Irland. Deltagarna i studien hade ingen tidigare dokumenterad hjärt-kärlsjukdom, ett LDL-kolesterolvärde som var högst 4,14 mmol/L, fastetriglyceridnivåer på högst 6,78 mmol/L och minst en av följande riskfaktorer: näthinneförändringar, ökad albuminutsöndring i urinen, de rökte eller hade högt blodtryck.  Patienterna slumpades till behandling med 10 milligram atorvastatin (Lipitor) per dag eller placebo. Studien finansierades bland annat av Pfizer, tillverkare av läkemedlet.  Studien stoppades när deltagarna följts i 3,9 år. Det var två år i förtid eftersom det var så stora skillnader i effekt mellan grupperna.  När studien avbröts hade det inträffat 2,46 fall på 100 patientår av akut hjärtinfarkt, revaskulariserande kranskärlsingrepp eller stroke bland deltagarna i placebogruppen. I atorvastatingruppen inträffade 1,54 fall per 100 patientår. Det motsvarade en relativ riskminskning på 37 procent.   Risken för akut kranskärlssjukdom minskade med 36 procent, revaskularisering med 31 procent och stroke med 48 procent. Risken att dö minskade med 27 procent i atorvastatingruppen, men denna skillnad var inte signifikant (p=0,059).  Om 1000 typ 2-diabetiker behandlas med atorvastatin i fyra år skulle 37 allvarliga hjärt-kärlhändelser undvikas.  Forskarna, som bland annat kommer från The Conway Institute, University College Dublin, Irland, anser att det inte finns något som talar för ett tröskelvärde vid vilket statiner bör ges till patienter med typ 2-diabetes. De hävdar i stället att diskussionen nu borde inriktas på frågan om det över huvud taget finns några typ 2-diabetiker som inte ska behandlas med statiner.  I en medicinsk kommentar i Lancet påpekas att man fortfarande, trots resultatet i denna studie, bör utvärdera patientens individuella risk för hjärt-kärlsjukdom. Bättre modeller för riskbedömning behövs. För patienter med låg risk bör man först utnyttja andra möjligheter att sänka blodfettvärdena som diet, fysisk träning, viktnedgång och noggrann blodsockerkontroll innan långvarig statinbehandling övervägs.

Sten Erik Jensen

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev