Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Blodfettsänkare påverkade inte kvinnors risk att dö

Publicerad: 18 maj 2004, 08:44

Blodfettsänkande läkemedel minskade hjärtsjuka kvinnors risk att dö i hjärt-kärlsjukdom och risken för en hjärtinfarkt, men den totala dödligheten under studietiden påverkades inte. Hos kvinnor utan tidigare känd hjärt-kärlsjukdom påverkade blodfettsänkare varken risken att dö i hjärt-kärlsjukdom eller den totala dödligheten.


Åtskilliga studier har visat en gynnsam effekt av blodfettsänkning på risken för hjärt-kärlsjukdom och hjärtdöd. Men i många studier har antalet kvinnor varit för litet, för att ge ett tydligt utslag i kvinnors riskprofil, eller så har inte någon särskild analys av kvinnors risk gjorts.  Forskare vid University of California i San Francisco och vid University of North Carolina, Chapel Hill, USA, gick igenom olika databaser med studier utförda mellan 1966 och 2003. De tog med 13 studier i sin analys. Totalt omfattades 11 435 kvinnor utan tidigare känd hjärt-kärlsjukdom och 8 272 kvinnor med känd hjärt-kärlsjukdom.  Bland kvinnorna utan tidigare känd hjärt-kärlsjukdom fanns ingen signifikant skillnad mellan dem som fick blodfettsänkande läkemedel eller ej. Inte heller dödligheten i hjärt-kärlsjukdom, risken för hjärtinfarkt, behov av revaskulariserande åtgärder eller hjärt-kärlhändelser totalt skiljde sig åt mellan behandlade och obehandlade kvinnor.  Bland kvinnor med hjärt-kärlsjukdom minskade dödsfall i hjärt-kärlsjukdom med 26 procent under studietiden (relativ risk 0,74 var på gränsen till signifikant, 95-procentigt konfidensintervall 0,55-1,00). Risken för ickedödlig hjärtinfarkt eller revaskularisering var 30 procent lägre bland dem som fick blodfettsänkande läkemedel jämfört med bland dem som inte fick det. Men det fanns ingen skillnad i total dödlighet under studietiden mellan grupperna (relativ risk 1,00, 95-procentigt konfidensintervall 0,77-1,29).

Sten Erik Jensen

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev