Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Blödningar stoppades bäst med plasmafaktorer

Publicerad: 1 juni 2016, 11:55

I Sverige får blödarsjuka barn enbart en genetiskt framställd form av koagulationsfaktorer.

Foto: Thinkstock

Blödarsjuka barn bildade färre skadliga antikroppar om de fick koagulationsfaktorer från blodplasma i stället för laborativt framställda, enligt ny forskning i New England Journal of Medicine.


– Det är alltid svårt att säga om ett studieresultat står sig ute i verkligheten. Men ifall koagulationsfaktorer från plasma verkligen minskar risken för antikroppsbildning skulle det betyda mycket för de här barnen, säger Erik Berntorp som är professor i koagulationsmedicin vid Lunds universitet.

Patienter med blödarsjukan hemofili A får inte blodet att levra sig eftersom de saknar koagulationsfaktorn VIII.  För att minska deras blödningsrisk ges tillskott av faktorn intravenöst, men ett problem är att många patienter bildar antikroppar som inaktiverar den tillförda koagulationsfaktorn.

I Sverige slutade vården att ge faktor VIII från plasma i samband med hiv-epidemin under 80-talet. Sedan dess får blödarsjuka barn enbart en genetiskt framställd form, så kallade rekombinanta koagulationsfaktorer.

Den aktuella studien är randomiserad och innefattade 264 barn med svår hemofili A. Bland de som fick koagulationsfaktor VIII från renad blodplasma var det 23,2 procent som bildande inhiberande antikroppar. Motsvarande siffra för de som fick en rekombinant form av koagulationsfaktorn var betydligt högre, 37,3 procent.

– Jag tror inte att resultatet får någon betydelse för svensk sjukvård eftersom flera tidigare och betydande studier inte visat på någon skillnad mellan preparaten. Men frågan kommer nog definitivt att diskuteras mer efter den här studien, säger han.

New England Journal of Medicine publicerar även en annan studie som tar upp en ny behandlingsform mot svår hemofili A. Det handlar om en antikropp som kallas emicizumab. Japanska forskare har testat behandlingen på 18 patienter där majoriteten räknades som svårbehandlade eftersom de hade inhiberande antikroppar mot faktor VIII.

Efter 12 veckors terapi var det 13 patienter som inte haft en enda blödningsepisod sedan behandlingsstart. Erik Berntorp tycker att terapin låter lovande – främst eftersom den även hade effekt på de mer svårbehandlade patienterna.

– Emicizumab ges en gång i veckan subkutant, alltså i huden. Det skulle underlätta mycket jämfört med i dag då vissa barn behöver operera in ett portsystem eftersom de sprutas så ofta och därtill intravenöst, säger Erik Berntorp.

Han påpekar dock att studien är liten och uppföljningstiden kort vilket kan inverka på resultatet.

Läs mer i abstract:

Midori Shima med flera. Factor VIII–Mimetic Function of Humanized Bispecific Antibody in Hemophilia A. New England Journal of Medicine, publicerad online den 26 maj 2016. Doi: 10.1056/NEJMoa1511769


Flora Peyvandi med flera. A Randomized Trial of Factor VIII and Neutralizing Antibodies in Hemophilia A. New England Journal of Medicine, publicerad online den 26 maj 2016. Doi: 10.1056/NEJMoa1516437

Maria Gustavsson

Reporter

maria.gustavsson@dagensmedicin.se

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev