Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Blodprov avslöjar snusare

Publicerad: 27 februari 2018, 15:31

Förutom snus kunde livsstilsfaktorer som exempelvis alkoholintag, motion och rökning också knytas till proteinnivåerna i blodet.

Foto: Thinkstock

Snart kan man avgöra någons livsstil – med blodprov. Snusare har avsevärt högre halter av proteinet cornulin, visar nya fynd vid Umeå universitet.


Om de högre halterna innebär av förhöjd sjukdomsrisk för snusare är inte klarlagt.

I studien har Umeåforskarna kartlagt 160 olika proteiner i blod.

– Kunskap om sambandet är värdefull om man ska använda blodmarkörer för sjukdomar. I så fall är det möjligt att man bör ha olika gränsvärden eftersom olika livsstilar kan innebära olika bakgrundsnivåer, säger Robin Myte, doktorand vid Umeå universitet och en av forskarna bakom studien, i ett pressmeddelande från universitetet.

Forskarna har undersökt om livsstil kan speglas i proteinnivåerna. Studien baseras på blodprover och livsstilsdata från Västerbottens hälsoundersökningar. Från de 138 deltagarna i studien analyserades två blodprover vardera, tagna med tio års mellanrum.

Ett flertal proteiner var kopplade till olika livsstilsbeteenden. Det starkaste fyndet var upptäckten att snusare hade betydligt högre nivåer av proteinet cornulin jämfört med icke-snusare. Det kunde även bekräftas genom ett annat provmaterial vid Uppsala universitet.

Cornulin är ett protein som produceras i bland annat mun och svalg av celler som är utsatta för yttre stress. Det nya sambandet mellan snusning och cornulinnivåer var helt oberoende av ifall deltagarna var rökare.

– Proteinmarkörer är ett spännande verktyg för diagnostik och tidig upptäckt av sjukdomar, men nivåer av olika proteiner kan bero på många olika faktorer. Det är därför vi kartlägger sådan ”normal” variation i proteinnivåer i vår studie, säger Robin Myte.

Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Scientific Reports.

Läs studien här:
Annelie Sundvist med flera, Targeted plasma proteomics identifies a novel, robust association between cornulin and Swedish moist snuff, Scientific Reports, pulicerad online 2 februari 2018. Doi:10.1038/s41598-018-20794-3

SUSANNA PAGELS

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev